Sök i artikelarkivet

I arkivet hittar du enkelt den artikel som du vill läsa. Artikelarkivet är en kunskapsbank som innehåller cirka 2000 artiklar inom fjäderfäområdet.

Klicka här

Fjäderfä nr 10-2017

För exakt ett år sedan berättade Kronfågel att man avsåg att bygga ett nytt slakteri i Kristianstad. Investeringen var väl förberedd och på pressträffen som Fjäderfä besökte (november 2016) framhölls att företaget behövde utökad slaktkapacitet så snart som möjligt. Just på den plats där man fem år tidigare hade stängt sitt kycklingslakteri. Nyligen (november 2017) tog styrelsen i Scandi Standard beslut om att inte gå vidare med satsningen i Kristianstad. Inte just nu i alla fall. Att man måste förändra vägen framåt är inte konstigt. Ingenting är statiskt och ingenting kan ...

Kalendern
Svenska ÄggSvensk Fågel

MER OM ...
OFFENTLIG UPPHANDLING ...

Bättre
men absolut inte bra

I Fjäderfä nummer 1-2015 tog vi pulsen på den offentliga matserveringen. Mycket har blivit bättre men ännu duger det inte. Stora delar av statens egen mat är fortfarande i början på 2015 producerad på ett sätt SOM ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE.

DUBBELMORALEN lever kvar.

LÄS MER HÄR: Bättre men inte bra!
Staten lever inte som den lär

– när det gäller maten

Tidningen Fjäderfä har i många år producerat artiklar om den offentliga mathållningen. Om den mat som stat, kommuner och landsting serverar till förskolor, skolor, äldreboenden och på sjukhusen.

Här finns några av dessa artiklar läsbara på nätet:#DetÄRskillnad

Tidningen Fjäderfä menar att det ÄR skillnad på ägg och ägg, kyckling och kyckling samt kalkon och kalkon.

Ja, att det är skillnad på svensk mat och annan mat.

Ändock: Osäker framtid för svensk säker mat.


Vi berättar i ett antal artiklar om skälen till detta ...

Det ÄR skillnadSolen – artiklar om solenergi


Det finns ett intresse för miljöförbättrande åtgärder inom den svenska fjäderfänäringen och många höns- och kycklinggårdar har redan i dag ett fungerande kretslopp mellan jord och djur.

I Fjäderfä har vi i början av 2014 valt att lyfta fram några exempel där även solens energi tas tillvara.
Artiklarna finns ... KLICKA HÄR för läsning om solelMalmö silar mygg och sväljer kameler

Att bringa klarhet kring vad som serveras till Malmö stads äldre, sjuka och skolbarn är ingen enkel uppgift. Kommunen själv kan inte svara på Fjäderfäs frågor utan stafettpinnen går vidare till produkternas olika leverantörer och tillverkare. Av dem kan man i allmänhet få besked men inte alltid.

Läs här mer (klicka) om detta exempel på hur offentliga Sverige "silar mygg och sväljer kameler" i sin mathållning.

Läs både grundartikeln och Sven Sechers kommentar.Vad är "mervärdena" egentligen värda?

Hård lagstiftning och höga ambitioner. Men också höga kostnader.
Det är läget för svensk livsmedelsproduktion.
Frågan är: finns det tillräckligt många som vill betala för den svenska, globalt sett, kvalitetsnischen?

Fråga är: har Sverige råd att nästa alltid vara lite bättre?

Läs här tre intervjuer i ämnet Vad är våra mervärden egentligen värda?


 

"Förbjudna" ägg i Icas egna livsmedel

Ica säljer egna emv-livsmedel med ägg från hönshållning som inte uppfyller den grundläggande svenska djurskyddslagstiftningen.

Inte heller uppfylls kraven i den svenska salmonellagstiftningen.

Faktum är att man inte ens säkerställer efterlevnad av EU:s hönslagstiftning.


Detta är ingenting som Ica berättar för konsumenterna och man klarar inte heller av att ta fram fakta när frågor ställs.

Här följer fortsättningen från tidningen Fjäderfä nr 2-2013 om Icas inställning till svensk lagstiftning kring djurskydd och salmonella, så som den tar sig uttryck i Icas egna märkesvaror (Fjäderfä nr 3-2013).

Läs mer: "Förbjudna" ägg i icas ...Vilka ägg finns i Icas emv?

Vi försökte till Fjäderfä  nummer 2-2013 få svar av Ica vilka ägg man har i sina emv. Resultatet är magert.

Trots flera veckors telefonerande och mailväxling med Ica kvarstår frågan:
Vilka ägg finns i Icas egna märkesvaror, emv?

KLICKA HÄR FÖR MER LÄSNING OM Icas ÄGG!


Så tycker konsumenterna   om ägg

Priset samt förpackningens storlek är avgörande faktorer för konsumentens val av ägg. Därefter kommer konsumentönskemål som hönsens inhysning, hönsens hälsa, lokal produktion med flera faktorer.

Sammanfattningsvis konstaterar Fjäderfä att det finns konsumenter till alla ägg.

Delar av handeln går dock på tvärs med dessa konsumenters önskemål med märkliga beslut om att i butikerna inte ta in ett av världens absolut bästa, och billigaste, ägg från svenska inredda burar.

Läs mer om ägg: Så tycker konsumenterna och så agerar butikskedjornaMatlandet som satte i halsen

---mediasummering---

Debatten har varit
mycket omfattande sedan Fjäderfä i oktober 2012 avslöjade att "Matlandet Sverige" delat ut priset Årets Uppstickare till ett företag som baserar sin produktion på importerat kött.

En storm av kritik har riktats mot juryledamöterna, regeringens landsbygdsdepartement och de svenska lantbrukarnas företrädare LRF.

Många lantbrukare och livsmedelsföretagare frågar sig varför de ska slita med den krävande (och dyra, konkurrensbegränsande) svenska djurskyddslagen om den inte ens är intressant inom Matlandet Sverige.

Här finns mer läsning:

Mediasummering
(länkar till artiklar och debattinlägg)Kycklingseminarium – dokumentation
Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare anordnade ett slaktkycklingseminarium den 9-10 februari 2012. Här redovisas konferensen i form av artiklar från tidningen Fjäderfä och föredragshållarnas egna dokumentationer.
 

Läs mer!


Rapport om den offentliga maten

När rapporten Den offentliga maten gavs ut i oktober 2011 förväntade sig många att klarhet skulle  bringas i frågan om vilka krav som offentliga upphandlare av livsmedel skulle kunna ställa.
Några större förändringar (framsteg) har dock ännu inte skett  när vi nu har passerat sex månader sedan rapporten publicerades. Det visar exemplet Rättvik som du kan läsa mer om genom att klicka HÄR!

Läsvärd rapport
Rapporten Den offentliga maten som publicerades i oktober 2011, ger en  intressant bild om spelet kring den offentliga maten. Innehållet i rapporten bygger på omfattande intervjuer med politiker, jurister, producenter, grossister, kommunala upphandlare med flera.

Klicka nedan för att ta del av rapportens information!

Läs mer »

 


 


Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.