Många frågor, några svar

Så var det dags för detta års gemensamma nordiska fjäderfätidning. Innehållet spänner även denna gång över hela fjäderfänäringen.

Fjäderfä nr 9-2005
Vi tar upp en rad väsentliga fackområden, ställer frågor och ger förhoppningsvis också en del svar. Men trots att vi som författare till artiklarna i denna tidning anlitar personer med omvittnade kunskaper, har vi inte svar på allt. Vem kan veta hur det ser ut i morgon?

Ändå måste vi naturligtvis hela tiden söka de kunskaper som behövs i mötet med morgondagens alla utmaningar. Vi som har gjort denna tidning, redaktionerna för tidningarna Dansk Ervervsfjerkræ, FJORFE och FJÄDERFÄ, hoppas att du som läsare ska finna kunskaper och ledtrådar som blir till nytta i din vardag.

Tidningen omfattar 100 sidor. Du önskas god läsning om bl a följande: WTO och internationell konkurrens, Handelns makt, Mat- och konsumtionstrender, Fjäderfänas hälsa och aktuellt smittskyddsläge, Detaljhandelns makt, Föräldradjurens inflytande på avkomman, Kostnader i slaktkycklinguppfödningen, Koksidier, Benkvalitet, Campylobacter, Tvätt av ägg, Produktionsresultat och hälsa i nya system för värphöns, Äggavräkning till producent, Omställningen till 2012, Hackning/fjäder-plockning, Kvalsterbekämpning och Avlivning av slakthönor.

Ett stort tack också till alla annonserande företag!

Sven Secher

Källa: Fjäderfä nr 9-2005

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Många frågor, några svar
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.