2008-09-12

Självklart måste priset upp nu

Ledaren i Fjäderfä nummer 7-2018 (bild nedan)

Undertecknad redaktör brukar vara återhållsam med ord som ”katastrof” och “kris” i denna branschtidning. Skälet till det är att både äggnäringen och matfågelnäringen är framgångsbranscher, om vi betraktar utvecklingen under senare decennier. Och det är svaret på frågan om hur lönsamheten ser ut över tid som är den mest väsentliga – med tanke på de omfattande och långsiktiga investeringar som lantbruksföretagarna gör.'


Med detta sagt, så har givetvis det ekonomiska resultatet för varje enskilt år och varje enskild insatt djuromgång – ja varje dag – betydelse. Förlorade intäkts-pengar under en underskottsomgång får ingen igen. De pengarna är borta. Och nu är läget så. Varje dag, tills prishöjningarna når djurhållaren, förlorar många företag stora pengar, i förhållande till hur kalkylutfallet borde vara.


En annan sak som jag brukar vara försiktig med att i tidningen precisera, är kalkyler i exakta belopp. Skälet till det är dels svårigheten att få fram helt säkra och exakta siffror, dels att varje företagare har sina egna siffror att sätta in i ”normalkalkylen”. Men så mycket kan vi defintivt i dag slå fast: Dagens siffror visar tydligt att både ägg- och matfågelsidan behöver snabba och rejäla intäktsökningar för att inte företagen, och därmed en väsentlig del av det svenska lantbruket och livsmedelsproduktionen, ska förlora både energi och viktig konkurrenskraft.


Samtidigt gäller det att som företagare inte fastna i funderingar kring brister på intäktssidan. Som alla vet så beror totalresultatet på en rad olika faktorer, inte minst det som man presterar inom företaget.
Hur ofta ställer du frågor som: Vad behöver du och ditt företag? Hur ser framtiden ut och vad kan du och dina medarbetare göra för att nå bästa möjliga resultat?


Och hur ofta försöker du att på allvar besvara dem?
Jag rekommenderar läsning om frågor som dessa i denna tidning.
Jag tror att svenska ägg och svensk matfågel kommer att stå högt i kurs hos konsumenterna även om tio år. Vilken bedömning gör du?

Sven Secher
redaktör


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.