Flera faktorer ger kraften

År 1988 kom den svenska djurskyddslagen med nya föreskrifter. Symbolfrågan var burhönsen och många minns cirkusen kring dåvarande statsminsiter Ingvar Carls-sons födelsedagspresent till författaren Astrid Lindgren. Det fanns i denna symbolhandling en naiv önskan om att vi skulle kunna bevara sörgårdsromantiken.

Sett i ett internationellt perspektiv, har vi kanske lyckats med det. Sverige har världens mest ambitiösa djurskyddslag med välmående djur och säker mat. Men politiken har knappast givit det ekonomiskt mest framgångsrika jordbruket. En rad produktionsgrenar backar, alternativt tappar till importen. Det betyder i klarspråk att djurskyddet försämras sett över det samlade utbudet av animalieprodukter på svenska serveringar och i butiker.

Hur ska vi då ha det?

Om vi tittar på den offentliga konsumtionen av mat, är jag i dag glad att frågan om vad som serveras har kommit upp på dagordningen. Visserligen äts det fortfarande äggprodukter och fågelkött från många andra håll i världen med ett sämre djurskydd och livsmedels-säkerhet, men det faktum att frågan har lyfts skapar möjligheter.

Vad köper då konsumenterna och vad vill de starka dagligvarukedjorna? Det är en fråga som vi får återkomma till.

Nu ses djurskyddslagen åter över. Den ska bli bättre och tydligare. Vad det kommer att betyda för svensk fjäderfänäring återstår att se, utredningen ska vara klar 2011.

Som vanligt är det dock på sin plats att påminna om att mycket finns att göra på den egna gården och inom branscherna. Det förekommer till och från ganska allvarliga produktionsstörningar. Oavsett om dessa störningar beror på brister i foder, djurmaterial, management eller annat, är det av oerhörd vikt att orsakerna alltid utreds med största omsorg och snabbhet. Annars förloras internationell konkurrenskraft, oavsett lagstiftningens relativa stränghet.

Sommarhälsningar!
Sven Secher

(Ledare i Fjäderfä nr 6-2009)

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Flera faktorer ger kraften
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.