Foder och utfodring

Fjäderfä 1-2016

Då är vi igång med tidningen Fjäderfä 2016. Du är som både läsare och annonsör välkommen tillbaka efter julhelgernas vila och tid för eftertanke och förhoppningsvis  är du fulladdad inför det nya året.
Fjäderfä
nr 1-2016


Vi går från förra numrets kalkontema till foder och utfodring som det bärande ämnet i denna Fjäderfä. Inriktningen är värphöns men jag återkommer gärna till foderfrågor kring uppfödning av livdjursuppfödning, slaktkyckling och kalkon. Har du idéer på artiklar och reportage är du alltid välkommen att kontakta mig.

På värphönssidan är det de allt längre produktionstiderna som ställer krav på både foderföretag och djurhållare. Hönan värper allt mer under allt längre tid. Samtidigt ska hon må mycket bra och värpa ägg av högsta kvalitet. Detta berörs i denna tidning.

Vad kan vi då förvänta oss i övrigt av det nya året?
Kommer den statliga emotsedda livsmedelsstrategin att bli den förlösande kraften för svenskt lantbruk?
Tillåt mig tvivla. Men något positivt ska den, måste den, ändå komma att medföra.

Men i verkligheten är det branschens aktörer själva som skapar framtiden i samarbete med kun-der och konsumenter, tror jag. Och här är några aktuella frågeställningar:

Kommer försäljningen och konsumtionen av matfågel och ägg att fortsätta uppåt enligt de senaste årens positiva linje?

Klarar ni företagare på fjäderfäsidan att bygga ut er produktion i den takt som efterfrågeökningarna kräver? Står staten redo med smidig handläggning utan onödig byråkrati? Eller finns det å andra sidan risk för att det byggs för mycket, med risk för överskott och sämre prisutveckling som följd?

Båda dessa scenarior kan inträffa och utsikterna skiljer sig något åt mellan värphöns- och matfågelsidan. Jag har självfallet inte svaren. Min ambition är att försöka berätta om vad som händer på det lilla utrymme som denna tidning medger. Sedan är du säkert den bäste att ta beslut om ditt företags vägval under det kommande året. Väl mött 2016!

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 1-2016.

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä 1-2016
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.