Göra det man säger att man gör

Affärer på högre nivå tycks ofta handla om makt. Men kanske mer om kreativitet och snabbhet. Att kvickt som attan se möjligheterna och gripa dem an. Men det handlar framför allt om långsiktighet, klokhet och enträget arbete. Att leverera det man har ställt i utsikt.


Jag drar mig till minnes flera tillfällen när jag har fått anledning att fundera kring faktorer som gör att företagare lyckas.

Ett var vid Avecmiddagen (okt 15, Stockholm), hade monsieur Jean Charles från kycklingföretaget DOUX till bordet (se nr 8/15). Ett annat var när jag i Polen färdades med Tomasz Krzysztoszek. Vi möter honom i ett kommande nummer av Fjäderfä då han berättar om ”otrogna aktörer med lösliga förbindelser” (mina blågula ögon).


Vi träffar i denna tidning Stortebooms tuffa affärskvinna Krystyra Hamrol som leder ett slakteri som slaktar 240 000 kycklingar per dag och säljer detta på en mycket konkurrensutsatt internationell marknad.
Säkert finns det, trots olikheterna mellan Sverige och Polen, lärdomar att dra av hur dessa aktörer möter marknaden och gör affärer.


För övrigt görs det affärer också i Sverige. Inte minst inom fjäderfäbranschen och i den positiva trend som både matfågel och äggsidan är inne i så finns det utrymme för fler (goda?) affärer för många.
Besöket i Blentas nya stall för föräldradjur är ett exempel på den utveckling som sker och är på gång i branschen.


Hur ser då framtiden ut? Vad kan hota en fortsatt god utveckling? Vi har talat med både slakterier och äggpackerier om vad de tror om den närmaste framtiden.


Själv tror jag att det i tider av gynnsam tillväxt är viktigt att tänka kvalitet där man gör sitt yttersta för att göra det man säger att man gör. Och stå redo att kunna visa (bevisa) att man gör det man säger att man gör.
Att utge sig för att vara världs-ledande förpliktigar.


I denna tidning gör vi även en avstämning för läget för ”nischen inom nischen”, det vill säga produktionen av svensk ekologisk kyckling och free range-kyckling.


Sven Secher

Publicerat i Fjäderfä nummer 7-2016
 

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä 7-2016
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.