2017-03-14

Martin Wierup erhöll OIE:s hedersmedalj

Professor Martin Wierup, tilldelades 2016 utmärkelsen ”OIE Meritorious Award”. OIE är Världsorganisationen för djurhälsa och detta var första gången som en svensk fick detta pris.

Medaljen som hänger på Martin Wierups hals på bilden till höger ges till enstaka personer som ett internationellt erkännande av deras ”outstanding, techical, scientific and administrative contribution to the field of veterinary science and / or animal disease control”.

Professor Martin Wierups meritlista täcker in tjänstgöring såväl i myndighetsvärlden och det privata näringslivet som inom forskningen. Han har varit statsepizootolog vid SVA och veterinärråd vid Livsmedelsverket, vd för Svenska Djurhälsovården och forskare och prefekt vid SLU och även innehaft gästprofessurer i bland annat USA.

Martin Wierup har även verkat som så kallad riskbedömare åt EU och EFSA samt deltagit olika vetenskapliga paneler för ovanstående organisationer och även WHO. En av Wirups framträdande ambitioner har varit att jobba för evidensbaserade djurskyddsregler, kort sagt ett gott djurskydd som bygger på ett välgrundat faktaunderlag.Antalet artiklar som har publicerats i hans namn är också stort.

Det som brukar samlas under benämningen ”svenska mervärden” är något som Martin Wierup har jobbat med under många år. Detta arbete har handlat om att internationellt förklara den svenska hållningen och statusen för förekomst av salmonella och användning av antibiotika i lantbrukets djurhållning, inklusive att lyckas få detta dokumenterat på den internationella arenan. Han har även spelat en framträdande roll för utvecklingen av flera viktiga svenska övervaknings- och bekämpningsprogram.

Fjäderfä säger ett stort grattis till Martin Wierup!

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 3-2017.

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.