2017-03-24

Råvarucykeln …
2017 kan bli ett år av stigande råvarupriser

I Fjäderfä nummer 3-2017 diskuteras hönsfoder, utfodring samt foderråvarupriserna som en pådrivande faktor för högre utfodringskostnader för äggproducenterna.
Men även den så kallade råvarucirkeln påverkar prisutvecklingen och därmed fjäderfäproducentens kostnader för kyckling- och hönsfoder.

Det framgår av denna korta artikel från Lantmännen.

Råvarusektorn, med råolja och metaller i täten, tycks ha noterat de lägsta priserna för den här ekonomiska cykeln. Detta efter att ständigt sjunkande priser sedan 2008 har medfört att många metallgruvor och oljeriggar stängts ned samtidigt som OPEC under slutet av 2016 kom överens, tillsammans med många andra stora oljeproducenter, om att begränsa utbudet. Det har medfört högre priser för råvaror sedan andra halvan av 2016.

Oljepriset har historiskt varit en bra trendsättare för övriga råvaror och det återstår att se om det blir fallet även den här gången. Om det blir så, så kan 2017 komma att bli ett år av stigande råvarupriser.

Inför 2016 så hade jordbruksråvaror, precis som alla andra råvaror, befunnit sig i en långsiktigt fallande pristrend sedan 2008 efter att man investerat i för mycket produktionskapacitet i förhållande till efterfrågan, vilket resulterat i en strukturell överkapacitet. Under 2016 så har det strukturella överutbudet minskat för olja och metaller i takt med att gruvor och oljeriggar har stängts ned och efterfrågan har också ökat i takt med att ekonomin har återhämtat sig. Men inom jordbrukssektorn så har jordbruksarealerna och avkastningsnivåerna, det vill säga produktionen, ökat istället för att minska och därför har priser på jordbruksråvaror gått emot andra råvarupriser och hamnat något på efterkälken. Men de ser nu ut att följa efter övriga råvaror uppåt, efter att priserna på jordbruksråvaror har stigit sedan andra halvan av 2016.

Lantmännen
Inköp Foderenheten

Publicerat i Fjäderfä nummer 3-2017.

Läs även artikeln "Omtumlande utgångsläge för foderråvarorna 2017" genom att klicka här.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.