2017-03-24

Omtumlande utgångsläge för foderråvarorna 2017

Det senaste halvåret har varit präglat av en omtumlande politisk scen med både brexit och ett amerikanskt presidentval.
Samtidigt, så har råvarusektorn som helhet stigit och den ser ut att ha potential att stiga vidare under 2017.
I kölvattnet av stigande priser för hela råvarusektorn så har en stark global efterfrågan, en svag svensk krona, en misslyckad fransk veteskörd och omfattande pengainflöden från fonder resulterat i stigande priser på foderråvaror räknat i svenska kronor sedan den svenska skörden.

Nederbörd under förra årets sydamerikanska sojaskörd medförde kraftigt högre priser på oljeväxter under våren förra året. Däremot, så sjönk sojapriset igen och noterade de lägsta nivåerna under september månad samtidigt som man bärgade en rekordstor amerikansk sojaskörd som med råge kompenserade för det sydamerikanska produktionsbortfal-let. Sedan dess har sojafutures stigit med cirka 30 dollar per ton, främst drivet av fonder och en stark kinesisk efterfrågan. Trots en prisuppgång på börserna så har fysiska priser på sojamjöl endast stigit med cirka 10 dollar, men kombinerat med en försvagning av den svenska kronan mot dollarn på cirka 4,6 procent, så har priset på sojamjöl i kronor per kilo ökat med totalt 30 öre per kilo sedan i september.

Gott om soja men väderkänsligt
För att blicka framåt inför resten av 2017, så ser den sydamerikanska sojaskörden ut att bli cirka 10 procent (15 miljoner ton) större än 2016, vilket i så fall kommer innebära en mer än tillräcklig tillgång på sojabönor för att tillfredsställa efterfrågan. Men, eftersom det endast finns tre stora producenter av sojabönor som tillsammans står för 80 procent av den globala sojaproduktionen (att jämföra med 45 % för de tre största veteproducenterna), så är utbudet mycket känsligt för väderproblem i enskilda länder.

Höjd kostnad för GMO-frihet
Med andra ord, så kan vi endast konstatera att vi förutsatt normalt väder, kan förväntas oss sjunkande priser. Men en dålig skörd i USA, Argentina eller Brasilien skulle snabbt kunna medföra kraftigt högre priser. Trenden med en kraftigt växande kinesisk foderindustri driver en enorm efterfrågan på sojabönor som fortfarande är så pass signifikant att den kan förväntas ge stöd åt oljeväxter under 2017 även om väderförhållanden är gynnsamma. Intresset för icke genmodifierade sojabönor har dessutom ökat på sistone, samtidigt som produktionen minskar. Den extra kostnaden (premien) för icke-gmo kommer öka med cirka 20 öre per kilo från och med april.

Flera skäl till stigande spannmålspriser
Sedan skörden har spannmålspriserna stigit cirka 25 öre per kilo. Uppgången är huvudsakligen driven av följande:
1. Valutaförändringar. Svenska kronan har försvagats och den starka US-dollarn har drivit upp europeiska spannmålspriser.
2. Stabila börspriser. Matif-börsen har legat relativt oförändrad, trots stor tillgång i världen.
3. Bra exportmöjligheter för svensk spannmål. Sämre skörd och sämre kvalitet i viktiga europeiska exportländer. Relativt bra svensk kvalitet har drivit upp priset på exportvaror och dragit med sig även priset på foderspannmål. Liten skillnad mellan kvarn- och fodervete i Sverige

Troliga fortsatta råvaruprisstegringar …
Inför 2017 så fortsätter spannmålsarealer i USA att sjunka då priset på vete är under produktionskostnad, vilket naturligtvis hämmar arealtillväxten. Samtidigt så stiger råvarupriserna och spekulativa marknadsaktörer pressar upp priserna nu även på jordbruksråvaror. Det ligger nära till hands att tänka sig att råvaror skall fortsätta stiga framöver ... Men, vi skall dock komma ihåg att globala utgående spannmålslager kommer vara på rekordnivåer i år samtidigt som jordbruksarealerna i de gamla sovjetstaterna och i Sydamerika fortsätter växa samt att Kina försöker att på kort tid bli av med inhemska interventionslager av majs motsvarande halva världens totala utgående lager. Det finns med andra ord gott om spannmål i världen. Vi har haft fallande priser på spannmål sedan 2008 på grund av att den globala produktionskapaciteten överstiger efterfrågan och vi kan konstatera att det överskottet kommer att kvarstå tills väderproblem påverkar produktionen eller efterfrågan ökar med besked.

Långsiktigt kontra kort sikt
Sammantaget så innebär det att vi med största    sannolikhet kommer stanna i samma långsiktigt prisnegativa trend som vi har befunnit oss i sedan 2008. Dock, så är efterfrågan så pass stark, övriga råvarusektorn stiger så pass mycket i pris och fonder köper så pass mycket börsfutures i jordbruksråvaror att även foderråvaror har potential att fortsätta stiga i pris åtminstone tills ny skörd, med andra ord föreligger en potential för en prispositiv trend på kort sikt, vilket troligen kan komma att medföra stigande priser på foderråvaror.

Lantmännen
Inköp Foderenheten

Publicerat i Fjäderfä nr 3-2017.


Tillbaka för fler artiklar om foder, priser och kvaliteter, klicka här.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.