2017-04-04

Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

Jordbruksverket sänker nu skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen.  Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.

Detta enligt information från Jordbruksverket den 30/3 2017.

Jordbruksverket sänker nu skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.

— Vi bedömer att det fortfarande finns en förhöjd risk för att fågelinfluensa ska spridas från vilda till tama fåglar, men risken är lägre nu jämfört med några veckor tillbaka. När vi tagit beslut om att sänka skyddsnivån har vi vägt in konsekvenserna för handel med ägg från utehöns som skyddsnivå 2 har inneburit, berättar Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Skyddsnivå 1 innebär bland annat att:

Fjäderfän och tamfåglar får hållas utomhus.
Foder och vatten ska vara under tak eller under ett skydd utomhus.
Fjäderfän som hålls utomhus för att producera livsmedelsprodukter för försäljning ska hållas inhägnade.

Fortfarande viktigt att förhindra kontakt med vilda fåglar

Det varmare vädret som våren för med sig gör att fågelinfluensaviruset har svårare att överleva i omgivningen. Det finns dock fortfarande risk för spridning från framförallt vattenlevande fåglar. Därför är det även fortsättningsvis viktigt att ha goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar.

Mer information: http://www.jordbruksverket.se


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.