2017-08-02

Dessa sitter i Svenska Äggs styrelse:

Valberedningens förslag till nya ledamöter presenterades av dess ordförande (sammankallande), Charlotte Norrman-Oredsson, som tidigare har varit ordförande i Svenska Ägg. Följande gäller från och med stämman 2017:

Tidigare valda fram till 2018 är:
Bengt Göran Andersson, Kronägg
Magnus Bolin, Gotlandsägg
Birger Hjalmarsson, Gimranäs
Torbjörn Sunesson, Aniagra Prod.
Axel Lagerfelt, Tolefors gård.

Omvalda fram till 2019:
KG Pettersson, KG:s Ägg
Håkan Persson, Dava Food
Jimmy Högberg, Västfarm
Örian Wedekull, Örums gård
Mats Olsson, Ullavi gård
Åsa Orrenius, Alvastra gård
Bodil Wahlgren, Lantmännen.

Fyllnadsval:
Mikael Gilbertsson, Stjärnsunds gård, avgick på egen begäran ur styrelsen och istället skedde fyllnadsval som gav Gustaf Rinman en plats i styrelsen. Gustaf kom-mer från Ekhofs säteri (liksom hans bror Magnus Rinman som sitter i producentrådet.

I valberedningen sitter tillsammans med Charlotte: Joacim Närkeby, Närkesbergs Hönseri, Thomas Malmström, Malmströms Lantbruks AB, Lennart Andersson, Håle Lantbruk, och Oscar Olsson, Västkustägg.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 6-2017.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.