2017-08-02

Axel Lagerfelt om plus och minus efter halva 2017

Hej Axel!
Sommaren står för dörren. Men innan du kan plocka fram hängmattan så kommer här några frågor från tidningen Fjäderfä. Är du beredd?
– Javisst, nu kör vi.

Du har suttit som ordförande sedan Svenska Äggs stämma i maj 2015 och du är nu inne på ditt tredje år som äggnäringens ledare. Beskriv hur det är att leda styrelsen och branschorganisationen SFS-Svenska Ägg!
– Svenska Ägg är en intressant sammanslutning. Man skulle kunna tro att det är komplicerat med   föreningens olika aktörer som kan ha olika och motstridiga intressen. Men vi har en fungerande organisation som är snabb när det behövs.
– Denna bild präglar även arbetet i den stora styrelse som vi har. Vi jobbar med att ta fram våra   minsta gemensamma nämnare. Alla får inte alltid sin vilja igenom men ingen kan heller bestämma allt. Det ger en viss tröghet men också tyngd när vi väl agerar. Att vara ordförande är inte särskilt svårt, i varje fall inte när alla tänker på vårt gemensamma bästa, vilket oftast är fallet.

Om vi nöjer oss med perioden januari-juni 2017; vilken är den största händelsen eller aktiviteten som har inträffat, med eller utan din och styrelsens förtjänst eller ansvar?
Som överraskade dig mest i positiv riktning:
– Den stora anslutningen till webbkursen för äggproducenterna. Det var kul att den fick så fint genomslag och att så många tar tag i certifieringen. Jag vill också ta upp att vi lyckades att snabbt bryta trenden med dioxin i ekoäggen.
Som har varit jobbig eller överrumplade dig i negativ bemärkelse:
– Vet inte riktigt om jag har något. Möjligen en viss tröghet hos några där det tar viss tid med certifieringen. Här kanske jag är lite otålig. Det som också har dykt upp under våren är att producenterna inte är riktigt nöjda med sin lönsamhet. Och tycker man att man inte har redskap för att förbättra sin situation så blir det jobbigt.
Som du är särskilt stolt och nöjd över:
– Det är en hel del. Till exempel att arbetet inom hela Svenska Ägg fungerar mycket bra och inte minst att vi känner ett stort förtroende från omvärlden. Exempelvis i myndighetskontakterna, nog så väsentligt för en bransch som vår. Det är mycket annat som också fungerar bra, inte minst: Att vi producerar världens bästa ägg. Jag nämner även gärna att vi har en så god stämning vid våra möten, som årsstämmor och Kontaktdagar. Det är något som vi ska ta tillvara på även fortsättningsvis.
Som du inte har nått ”ända fram” med, ännu, och vill fortsätta att arbeta med i höst:
–Jag tänker främst på följande två saker: Anslutningsgraden när det gäller certifieringen och att producentrådet får möjlighet att bedriva sitt arbete på ett framgångsrikt sätt.

Det är många frågor som löpande landar på styrelsens bord. Men vilken är egentligen den viktigaste uppgiften som branschorganisationen Svenska Ägg har?
– Att diskutera och förmedla information mellan alla grupper i äggets hela värdekedja och se till att Svenska Ägg är en branschförening för alla där vi för ut kunskap till branschen. Samtidigt även ”utåt”, genom att vi besvarar frågor från myndigheter och ger dem rätt beslutsunderlag. Men också att lansera ägget ut mot kunder och konsumenter. Sammantaget så jobbar vi för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för äggproduktionen i Sverige.

Styrelsen beslöt under året att gå med i ”Från Sverige”-märkningen, till skillnad mot Svensk Fågel som behåller sin välkända logga som märkning på svensk matfågel från Svensk Fågels medlemmar. På vilka grunder tog ni detta beslut?
– Vi fick igenom det vi ville få igenom gentemot ”Från Sverige”, vilket handlar om att det ska vara ett certifierat ägg för att man ska kunna märka ”Från Sverige” och alltså använda den loggan på äggförpackningarna.

Äggnäringen tog snabbt tag i frågan om dioxinhalten i ekoäggen och det ekologiska hönsfodret är nu förändrat (vilket vi har berättat om tidigare i Fjäderfä). Du är själv producent av ekologiska ägg så du vet hur detta har fungerat i praktiken. Har du noterat någon förändring på hönsen, i äggproduktionen eller i din egen ekonomi?
– Nej jag har inte märkt något men det är för tidigt för mig att säga något. Jag har precis kört igång en flock som nu är i vecka 28 och det nya fodret är väl laddat för starten, det kan jag konstatera. Hur livslängden blir för hönsen med detta foder, återstår dock att se.

Vad vet vi i dagsläget om utvecklingen av dioxinhalterna i ekoäggen?
– Vi har sänkt halterna. Så trenden med stigande dioxinhalter har brutits och istället sjunker halten, vilket är positivt.

Vilken bild har du i dagsläget av lönsamheten för er äggproducenter, hittills under 2017                 och  över sommaren?
– Som jag var inne på ovan, så är smolket i bägarna just nu producenternas ekonomi och här behövs förbättringar och här har producentrådet en viktig men svår funktion. Jag bedömer alltså läget som tufft och att det ”tuffar till sig” för alla våra produktionssystem. Ekofodret är nytt och dyrare. Producenterna med frigående höns är drabbade genom det fortsatt låga och stillastående äggpriset, i en tid när foderpriset tenderar att stiga. Och buräggsproducenterna ser ut att få det än tuffare då nu även Bergendahl med bland annat City Gross säger nej till burägg, vilket driver efterfrågeutvecklingen vidare neråt.
– Att priset pressas nedåt så fort vi närmar oss en situation när det kan bli för mycket ägg är inget som vi äggproducenter gillar.  Den under senare år ökande äggkonsumtionen har gjort att vi har lyckats undvika besvärande överskott, vilket är positivt. Det borde då vara möjligt att hålla äggpriset uppe på en rimlig nivå.

Till ett av styrelsens arbetsområden hör att leda den branschgemensamma marknadsföringen av svenska ägg. Hur tycker du att det är att jobba med sådana frågor och hur fungerar arbetet?
– Vi har två större, viktiga och styrande möten om året tillsammans med PR-byrån IdentX Kommunikation. Det samarbetet fungerar bra. Vi har även löpande under året fler möten vid Äggets dag etcetera. Ibland, konstaterar jag, kan det krävas en del arbete för att få förståelse mellan styrelsen och marknadsgruppen att fungera men i stort så har vi en bra kommunikation.
Sommaren brukar överraskande snabbt bytas mot hösten. Om du blickar dit, vad förväntar du dig, eller önskar dig om du får tänka riktigt fritt?
– Jag hopps på en väl fungerande implementering av certifieringen med den viktiga lanseringen i butik. Sedan önskar jag att producentrådet hittar bra former för sitt viktiga arbete. Se detta som målsättningar, som jag vill ha i hamn.

Som bonde i Östergötland. Hur ligger det till med hängmattan? Har du en sådan och hur ofta vilar du i den, eller på annat sätt bara tar det riktigt lugnt hemma på Tolefors gård?
– Kanske inte hängmatta. Men jag är bra på att ta det lugnt. Jag ska åka med en grupp till Champagne i Frankrike i sommar. Vi är också på västkusten ett tag, där vi har ett ställe vid Fiskebäckskil. Jag tror på en bra sommar!

Stort tack för dina svar Axel! Du önskas härmed en riktigt fin sommar!

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 6-2017


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.