2017-07-21

Producentmöte på Svenska Äggs stämma
Vi jobbar för god kvalitet i arbetet och ägg av bästa kvalitet

Temat för dagen var ekonomin i äggproduktionen när producentrådets ordförande Anders Lindberg tog till orda vid producentmötet under Svenska Äggs stämma den 18 maj. På plats bland ledamöterna i producentrådet fanns även Mikael Lindberg och Peter Andersson samt som åhörare och medverkande i diskussionerna ett 25-tal äggproducenter.

Anders Lindberg berättade att rådet har besökt de fyra största packeriföretagen för diskussion om lönsamheten i producentledet, inriktat mot den utveckling och de produktionsförutsättningar som äggproducenterna står inför. Frågor som diskuterades var exempelvis foderprisutvecklingen och hur det är med kvaliteten på de ägg som kommer in till packeriet.

Stora variationer i äggkvalitet
Av de svar som packerierna lämnade framgick det att packarna anser att det är stora variationer på de ägg som man får in och därmed är det stora skillnader i lönsamhetsläget på gårdsnivå. Kvalitetsavdrag minskar snabbt intäkten för äggleveransen (som bekant).

Önskar mer betalt med certifierade ägg!
Certifieringen diskuterades också vid packerikontakterna och man förde från producentrådets sida fram att man önskar merbetalning för de certifierade äggen. ”Hur det går med detta återstår att se”, kom-menterade Anders vid mötet i Knistad.
Högst beklagligt med buräggsminskningen
En annan fråga är hur det ska gå med priset på ägg från frigående höns när buräggen försvinner. Den samlade bedömningen är att priset sjunker om buräggsproduktionen helt försvinner. En beklaglig utveckling ur flera synvinklar.

Lönsamhet och management
Vad är då viktigast för framtiden och vad bör producentrådet jobba med. Flera viktiga frågor diskuterades, bland dem inte oväntat lönsamhetsfrågor samt också de väsentliga managementsfrågorna. Mötet slog också fast att man ska jobba för god kvalitet i arbetet och för produktion av ägg av allra bästa kvalitet.

Vart går pengarna?
En annan fråga som ställdes frågan under mötet med producenterna var: Vart tar konsumentpengen vägen?
Alltså: Om konsumenten betalar till exempel tre kronor för ett ägg – hur fördelas då pengarna bakåt från handel och äggpackeri till äggproducenten?

Magnus och Mats nya i producentrådet
Vid Producentrådets möte gjordes också några val av ledamöter:
Följande personer valdes på två år till producentrådet den 19 maj 2017:
Omval: Urban Larsson, äggproducent på Röcklinge gård och Peter Andersson, äggprodcuent på Vadsbo.
Nyval: Magnus Rinman, äggproducent på Ekhof Säteri och Mats Olsson, äggproducent på Ullavi gård. Mats sitter sedan tidigare i styrelsen för Svenska Ägg.
Anders Lindberg, Mikael Lindberg och Henrik Hermansson är valda till nästa stämma och de sitter således ett år till i producentrådet.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 6-2017


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.