2017-09-16

Holländska "fiproniläggen" – en kostsam skandal

I slutet av juli 2017 blev det känt att det förbjudna medlet fipronil hade påträffats i kycklingkött och ägg i Belgien och Holland. Senare framkom att det holländska livsmedlesverket NVWA kände till förekomsten redan i november 2016 och att ägg med rester av fipronil hade spridits till en lång rad andra EU-länder, inklusive Sverige.

Upprördheten har mot bakrund av ovanstånde varit stor under sommaren 2017 i flera  EU-länder, inte minst i Tyskland och Belgien som har tagit emot stora mängder holländska "fipronilägg".

Dessa holländska ägg (även en mindre mängd hos svenska "restaurangägg") återkallades och destruerades under augusti 2017 i stor omfattning, till stora kostnader för den holländska äggproduktionen.
I Holland finns cirka 900 professionella äggproducenter (med cirka 45 miljoner värphöns) och 150-170 av dessa producenter (med cirka sju miljoner höns) har använt fipronil, uppger en holländsk källa till Fjäderfä.

Dessa har nu tvingats stänga sin produktion och många uppges vara utan försäkringar. De ekonomiska konsekvenserna blir för enskilda företag därmed omfattande men möjligen gynnsamma för andra som fortsätter sin produktion, då äggpriset har stigit på grund av den stora utslaktningen. Konsumenterna i Holland uppges mer anklaga myndigheterna för det skedda än äggproducenterna. Skälet är NVWA:s sena agerande, se ingressen ovan. De personer som har sålt fipronil uppges redan vara satta i fängelse.

Eftersom det har ingått ”fipronilägg” även i äggprodukttillverkningen, kan spridningen till många länder vara betydligt större än vad som hittills har kunnat påvisas. 24 EU-länder anges för närvarande som mottagare av ägg eller äggprodukter där fipronil har använts i hönsbesättningarna. Det är i Litauen, Portugal, Kroatien och Cypern som man upper noll påträffade fall med Fipronil. Totalt 40 länder i flera olika världsdelar uppges i europeisk media ha nåtts av ”fiproniläggen”.

Detta är i korthet vad som har hänt i den holländska äggskandalen.

Sven Secher

Vi här redovisar nedan information som den svenska myndigheten, Livsmedelsverket, har gått ut med.

Här finns även en länk till information från branschorganisationen Svenska Ägg: http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_agg/pressreleases/faerska-aegg-som-saeljs-i-sverige-aer-till-99-procent-svenska-2097080?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Se även i papperstidningen Fjäderfä nummer 7-2017.


Frågor och svar om bekämpningsmedel i holländska ägg

Här är information i form av "frågor och svar" som Livsmedelsverket gick ut med i mitten av augusti:

Rester av bekämpningsmedel i ägg från Nederländerna

Stora mängder holländska ägg har visat sig innehålla resthalter av fipronil, ett bekämpningsmedel som inte är tillåtet att använda inom livsmedelsproduktion. En grossist i Sverige har fått leveranser. De ägg som finns kvar hos grossisten har stoppats och de ägg som levererats till kunder, framför allt restauranger, är spårade.


Varför är äggen stoppade?

Orsaken till försäljningsstoppet är att bekämpningsmedlet fipronil inte är tillåtet att använda inom livsmedelsproduktion.

Behöver jag oroa sig om jag ätit ägg från de berörda gårdarna i Nederländerna?

Nej, de halter vi känner till innebär inte någon hälsorisk för svenska konsumenter. Baserat på de senaste svenska matvaneundersökningarna kommer varken barn eller vuxna storkonsumenter av ägg och äggprodukter att överskrida den dos som kan ge akuta symptom.
Barn (11 år, 44 kg) eller vuxna storkonsumenter (kvinna 69 kg) kan äta 5 respektive 8 ägg om dagen utan risk, om alla äggen skulle ha den allra högst uppmätta halten av fipronil, 1,2 mg/kg.

Behöver jag oroa sig om jag ätit produkter som innehåller ägg från Nederländerna?

Nej. Även om produkten innehåller ägg från de berörda gårdarna i Nederländerna blir halterna i produkterna då så låga att de inte innebär någon risk för dig som konsument. Äter du pannkaka så är ägg bara en mindre del av den.

Ägg i Sverige
Cirka 95 procent av alla ägg som konsumeras i Sverige kommer från svenska gårdar. En liten införsel av ägg från Nederländerna finns.

Vad händer med de ägg från de berörda gårdarna i Nederländerna som kommit till Sverige?

Livsmedelsverket får information via EU-kommissionen om vilka sändningar som har kommit till Sverige. De ägg som finns hos mottagaren stoppas. De ägg som gått vidare till kunder spåras och stoppas om de finns kvar.

Hur vet jag var äggen kommer från?

Varje ägg ska vara märkt med en kod där även ursprungslandet anges med två bokstäver, SE för Sverige och NL för Nederländerna. Här kan du läsa mer om hur ägg ska märkas.

Vågar jag äta produkter som kan innehålla ägg med rester av bekämpningsmedlet fipronil?

Ja. Även om produkten innehåller ägg från de berörda gårdarna i Nederländerna blir halterna i produkterna då så låga att de inte innebär någon risk för dig som konsument. Äter du till exempel pannkaka utgör ägg bara en liten del.

Alla har olika kostvanor och Sverige är ett mångkulturellt land. Har ni tagit hänsyn till det?

Livsmedelsverket gör matvaneundersökningar som visar hur mycket invånarna äter av olika livsmedel. Där fångas också storkonsumenterna upp. Våra beräkningar visar att varken storkonsumenter eller känsliga grupper, som till exempel barn, har utsatts för någon risk om de ätit holländska ägg.

Hur vet ni att fipronil inte finns i svenska ägg?

Källan till att ägg från Nederländerna innehåller fipronil kommer från att man har behandlat stallarna med ett medel som heter DEGA-16. Medlet har felaktigt tillsatts fipronil och en polisutredning pågår. Enligt det EU-gemensamma varningssystemet RASFF har medlet inte sålts till Sverige. Vi har idag inga indikationer på att fipronil på något vis felaktigt har kommit in i den svenska livsmedelskedjan av fjäderfä.


Vad är fipronil?

Det är ett medel mot olika skadliga insekter och kvalster, såsom löss och fästingar. I Sverige får det användas i medel till sällskapsdjur.

Hur farligt är fipronil?

Djurstudier visar att fipronil i höga doser kan ge akuta effekter på nervsystemet hos däggdjur. Effekterna är övergående. Ämnet utsöndras ur kroppen på några dagar. Vid längre exponering (28 dagar) kan lever och sköldkörtel påverkas.

Får fipronil användas i svenska hönsbesättningar?

Nej. Det får inte användas alls för djur inom livsmedelskedjan inom hela EU.

Kontrollerar Livsmedelsverket om fipronil används?

 Livsmedelsverket tar stickprov på animaliska och vegetabiliska livsmedel. Fipronil ingår i kontrollen av vegetabiliska livsmedel. Ämnet har inte ingått i vår kontroll av animaliska livsmedel, eftersom det inte är tillåtet till livsmedelsproducerande djur, men efter händelserna är det nu inkluderat i vårt ordinarie provtagningsprogram för ägg.

Mer information på Livsmedelsverket:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel/fragor-och-svar-om-fipronil-i-hollandska-agg

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.