2017-09-11

H&N Sweden AB - Ny leverantör av värphöns

Antalet leverantörer av värphöns på den svenska marknaden ökar från två till tre. Det tyska företaget H&N International etablerar ett svenskt dotterbolag (H&N Sweden AB) med avsikt att sälja bland annat Super Nick och Brun Nick. De första föräldradjuren finns på en gård i södra Sverige och leverans av daggamla kycklingar till de första kunderna kommer ske i början av 2018.

Det meddelade H&N Sweden AB i ett pressmeddelande den 11 september 2017.
Vi återger här företagets information i sin helhet.
Längst ned på denna sida finns en länk till en utförligare artikel från tidningen Fjäderfä nummer 7-2017.

 


Pressmeddelande 11/9 2017 i sin helhet från H&N Sweden AB:

Den värphönshybrid som har störst marknadstillväxt i världen idag är Super Nick. Det är en hybrid som sedan tidigare är känd på den svenska marknaden som gör sitt återtåg nu. H&N Sweden AB etablerar sig som ett alternativ till de redan befintliga aktörerna på den svenska marknaden och de första kycklingarna kommer kunna levereras till kund i början av 2018.

Uppfödning av föräldradjuren sker nu på en gård i södra Sverige och äggproduktionen kommer starta under december. Kycklingarna kommer kläckas i SweHatch kläckeri i Flyinge för att sedan levereras till kund.

– Vi har länge känt att det saknats en hybrid på den svenska marknaden, säger Symen van der Velde, styrelseordförande i H&N Sweden AB.
– Genom denna etablering har vi möjlighet att förse de svenska äggproducenterna med de bästa alternativen på värphönssidan idag. Vårt samarbete med SweHatch gör också att vi inte behöver göra stora investeringar i kläckerikapacitet själva. Eftersom SweHatch är Sveriges största kläckeriföretag har de stor kunskap och erfarenhet som kommer vara till nytta för oss och våra kunder. De kommer tillföra mycket gällande t.ex. kycklingkvalité.

Äggproducenter och uppfödare kommer kunna beställa både unghöns och daggamla kycklingar från H&N Sweden. De första beställningarna kommer kunna göras under slutet av september 2017 för leverans av kycklingar i början av 2018 och unghöns under maj 2018.

– Vårt mål är naturligtvis att kunna hjälpa de svenska äggproducenterna att utveckla sina egna företag. Äggbranschen är som många andra branscher i Sverige under stark konkurrens och därför är det viktigt att vi kan leverera en bra produkt till ett konkurrenskraftigt pris tillsammans med en hög servicenivå, säger Christoffer Anderson, VD på H&N Sweden AB. ”Vi tror starkt på de svenska uppfödarna och producenterna, annars skulle vi inte satsa så mycket på det.

Kontaktperson Christoffer Anderson, VD H&N Sweden AB
0720 50 20 56, christoffer.anderson@hnsweden.com
www.hnsweden.com

H&N Sweden AB är ett företag verksamt på den svenska äggmarknaden. Den nära kontakten med kunderna baseras på ömsesidigt förtroende, respekt och gemensamma intressen. Kunderna förväntar sig kycklingar av bästa kvalité med stor genetisk potential som leder till hög lönsamhet på en konkurrensutsatt marknad.

SLUT på pressmeddelandet från H&N Sweden AB.


Klicka här och läs om H&N i en artikel i tidningen Fjäderfä nummer 7-2017.
 

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.