2017-09-20

Halländska årsmötesförhandlingar

Föreningens ordförande, Per Johansson, förklarade mötet öppnat. Han konstaterade att föreningen har en mycket god uppslutning.

Föreningen har 34 medlemmar, vilket är en ökning med en från föregående år och vid dagens möte fanns 20 medlemmar representerade. Sett tillbaka på året som gått har marknadsläget varit gott med en ökad konsumtion av svenska ägg medan ägg- och foderpriserna däremot har påverkat täckningsbidraget negativt.

Styrelsen
Dagens förhandlingar klubbades snabbt och säkert igenom av Tommy Andersson, Hishult. Efter att valberedningen och stämman sagt sitt består styrelsen nu av samma ledamöter som tidigare, ordförande Per Johansson, Källängs Kontrollhönseri AB, Grimeton, vice ordförande Johan Bengtsson, Järnvirke Hönseri AB, Tvååker, Mattias Bengtsson, Stomgårdens Ägg AB, Getinge och Tommy Andersson, Björkhaga Hönsfarm, Hishult samt Per-Olof Johansson, Floagårds Ägg AB, Heberg. Suppleant är Lars Stenberg, Klosterägg ek.för, Åskloster. Sekreterare och kassör utom styrelsen är Claes Björck, Falkenberg.

Tack och tack!
Per avtackade Claes Björklund, Kronägg med en gåva. Efter 29 år i branschen har han varit en trogen besökare på våra årsmöten och alltid haft lugna och sakliga inlägg att tillföra i diskussionerna. Vi tackar Claes för hans insatser.
Även ett stort tack till Familen Olsson på Västkustägg för den goda lunchen, ett intressant  studiebesök och tillhandahållande av lokal.

Årsmötet avslutades med dragning av vinnarna i det traditionsenliga lotteriet där företagen, som verkar på äggmarknaden i Hal-land, välvilligt bidragit med många uppskattade vinster som vanligt.           

Vid pennan
Alexandra Jeremiasson
och Claes Björck

Publicerat i Fjäderfä nummer 7-2017.
Läs mer om mötet och besöket på Västkustägg AB på annan plats på denna hemsida eller i papperstidningen Fjäderfä nr 7-2017.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.