2017-10-17

”Gemensamt på plats allt vanligare”

Alexandra Jeremiasson ser många fördelar med sambesöken. I denna intervju utvecklar hon vilka vinsterna är.

Vad anser du är fördelen för dig med att samordna ett gårdsbesök inför exempelvis ett ärende där förprövning är på gång, inbesiktning i omsorgsprogram ska ske, respektive inbesiktning i Frivilliga salmonellakontrollen också ska ske?
– För mig som rikslikare är det ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter med såväl byggnadskonsulent som veterinär och vice versa. Det förenklar också väldigt mycket att göra inbesiktning tillsammans då vi tangerar varandras områden alla tre. Funderingar kring inmätningar och annat tas direkt på plats i stället för via telefon i efterhand.
 
Vid vilka tillfällen är det bra att samordna? Alltså, finns det andra exempel än denna hos Stefan?
– Rent generellt, vid kontroller där kontrollanter från olika instanser skall kontrollera ungefär samma sak. Exempelvis, i omsorgsprogrammet kontrollerar jag både byggnad, djurskydd och smittskydd. Det är då superbra att göra kontrollen tillsammans med länsstyrelse och veterinär.
 
Att det är bra för djurägaren, lantbrukaren, att besöken samordnas är självklart, eller hur? Har du någon kommentar ur djurägarperspektiv?
– För djurägaren spar det framförallt tid och gör handläggningen smidigare Gemensamt på plats allt vanligare och snabbare om alla involverade kontrollanter gör sitt besök och sin kontroll samtidigt. Att vid en slutbesiktning i förprövningen även ha med ansvarigt inredningsföretag, som kan svara på frågor kring byggnationen, är också något som är en trygghet för djurägaren.
 
Har sambesök blivit vanligare på senare år, tror du?
– Ja. Att slutbesiktning i förprövning, inbesiktning i omsorgsprogrammet samt inbesiktning i Frivilliga salmonellakontrollen samkörs har blivit mer regel än undantag i dag.

Vad tycker du och vad tror du att ni ”inspektörer” samfällt tycker om att det nu är vanligt med samordnade besök?
– Jag tycker det fungerar jättebra och jag har bara fått positiv respons från länsstyrelsernas byggnadskonsulenter när jag hör av mig och frågar om sambesök. Även på veterinärsidan är man positiv. Många gånger vill byggnadskonsulenten även följa med ut när det är dags för mig att göra djur- och skötselbedömning när hönsen sedan blivit 45-65 veckor gamla.
– Vid djurskyddskontroll är det däremot inte lika vanligt att göra sambesök då det är lite svårare att samköra de kontrollerna. Ibland hör man dock av sig från djurskyddssidan och frågar om vi har några besök i omsorgsprogrammet  på gång i berört område och om vi kan åka tillsammans. Det brukar bli bra och givande besök, säger Alexandra Jeremiasson.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 8-2017.
Läs även två andra artiklar på samma tema:

1. Sambesök gör det enklare: http://www.fjaderfa.se/?p=21375&m=3223#.WeYHOoXaKt8

2. Flera fördelar


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.