2017-10-17

Flera fördelar

Fjäderfä har även talat med Sofia Åström som var med på sambesöket hos Stefan Almqvist. Hon arbetar på länsstyrelsen med djurskydd, livsmedel och foder inom primärproduktionen.

– Jag ser det som en stor fördel med gemensamma besök i fält. Då får man tillfälle att diskutera byggnationen tillsammans med samtliga aktörer som varit inblandade i projektet och det samtidiga utbyte av erfarenheter blir till stor nytta.
 
Vid vilka andra tillfällen kan det vara bra att samordna mellan näring och myndighet?
– Kanske man också skulle kunna hålla möten och samråd i samband med inlämnande av förprövningshandlingar. Det kan ge fördelar som att vi på Läns-styrelsen får en bättre helhetsbild om byggnationen och på så vis kan se om ansökan är komplett eller om något eventuellt bör tas upp till diskussion eller förändras. I vissa fall skulle det kunna leda till exempelvis kortare handläggningstid samtidigt som man får tillfälle att diskutera ärendet tillsammans för att finna lösningar som är bäst ur djurmiljö- och smittskyddssynpunkt, men samtidigt rationella ur arbetssynpunkt för företagaren.

– Det förekommer även samordnande kontroller då djur är insatta i stallet, vilket jag tycker också är väldigt bra. Då ser man tydligt vad som fungerar mer eller mindre bra och de erfarenheterna kan alla få med sig.

Sofia Åström framhåller också att samordningen mellan myndighet och branschen givetvis ska vara till gagn för lantbrukaren.
– Företagaren slipper på detta sätt att få fler tidsödande be-sök än nödvändigt. Dessutom kan man då samtliga aktörer är på plats lättare ta en diskussion om stallet och eventuellt få tips och råd vid skötsel av djuren och stallen.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 8-2017.
Läs även:
1. Sambesök gör det enklare: http://www.fjaderfa.se/?p=21375&m=3223#.WeYHOoXaKt8
2. Gemensamt på plats


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.