2017-10-18

Hallå där äggproducenter ...
– hur ser ni på certifieringen?

Vad tycker landets äggproducenter om certifieringen av det svenska ägget?
Här berättar Anders Lindberg, Mikael Gilbertsson och Lennart Andersson om sina respektive synpunkter på den pågående certifieringen.


Detta är en av flera artiklar av Svenska Ägg i Fjäderfä om certifieringen av   vårt svenska ägg.


Anders Lindberg (Anders ses på bild i papperstidningen) driver gården Aniagra i Mörarp, utanför Helsingborg. På Aniagra finns plats för cirka 230 000 hönor, de flesta frigående och ett antal i inredd bur. Anders är också ordförande i producentrådet.
Varför tycker du att det är viktigt att certifiera svensk äggkvalitet?
”För mig är certifieringen viktig för att säkerställa att vi producerar världens bästa ägg, även framåt. Den är viktig för oss alla att enas kring och jag hop-pas att vi alla känner stolthet över vår svenska produktion – fri från näbbtrimning, fri från artificiella färgämnen i fodret och framförallt, fri från salmonella. Den innebär också en nyttig kontrollfunktion som förhindrar fusk, bland annat överinsättning. Certifieringen ger oss chansen att behålla vår plats som världens bästa land för äggproduktion. Den visar svart på vitt varför vi är så mycket bättre än utländska producenter”.
Tror du att certifieringen påverkar branschens framtid?
”Den påverkar i allra högs-ta grad. Länder som Tyskland och Danmark kommer snart ikapp oss. Vi får aldrig bli stillastående och tro att vår nuvarande position varar för evigt utan egen insats. Vi måste hitta nya vägar för att fortsatt ligga i framkant. Importen av skalägg är inte stor idag, men det kan förändras. Se på marknaden för sammansatta produkter, den är vidöppen för fler svenska ägg. Med certifieringen ökar möjligheten för oss att ta betydligt större plats hos olika livsmedelsproducenter, inte minst hos de som kräver svenskt i alla led för olika märkningars skull. Certifieringen inte bara påverkar branschens framtid – den säkrar den”.


Mikael Gilbertsson (Mikael ses på bild i papperstidningen) finns i Askersund, på Stjernsunds Gård. På gården finns platser för 120 000 hönor, frigående inomhus och ekologiska.
Innebär certifieringen mycket merarbete för dig, i ditt arbete på Stjernsund?
”Egentligen innehåller kraven och kriterierna ingenting annat än sådant vi gör ändå genom att följa svensk djurskyddslag och värna om en god djuromsorg. Men visst finns det sådant som går att förbättra. Tack vare certifieringen tar vi oss i kragen och får saker gjorda, som att gå uppskattade utbildningar bland annat. Det eventuella extraarbete vi lägger ner är mödan värd. Jag anser att certifieringen är en nödvändighet för att behålla särarten på det svenska ägget”.
Varför behövs certifieringen just nu?
”Handeln skriker efter certifierade svenska ägg och kräver att vi ska kunna garantera samtliga delar av vår produktion. Konsumenterna blir mer medvetna och ställer högre krav. Tryggheten ökar för oss alla, när vi med säkerhet vet att det är seriösa aktörer i varje led av produktionskedjan. Vi behöver göra detta nu för att så fort som möjligt kunna dra affärsmässig nytta av det. På lång sikt kommer det stärka branschen och även lönsamheten”.


Lennart Andersson (Lennart ses på bild i papperstidningen) driver Håle Lantbruk som ligger i Grästorp, mellan Trollhättan och Lidköping. Lennart har cirka 30 000 frigående höns inomhus.
Vad tycker du är det bästa med certifieringen?
”Jag är överlag positiv och känner att det här är något branschen måste göra. Allra bäst tycker jag är att certifieringen ger oss ett kvitto på det noggranna och fina arbete vi gör i Sverige. Den är ett bra sätt att dokumentera allt arbete som redan görs. Vi kan tydligare visa vår omvärld - inte minst konsumenterna - vad ett svenskt ägg står för och vilka mervärden som faktiskt ingår i ett svenskt, certifierat ägg”.
Vad hoppas du på att certifieringen ska ge för resultat?
”Det är viktigt att säkerställa att vi har seriösa och engagerade aktörer i hela produktionskedjan. Det tror jag blir enklare med certifieringen. Förhoppningsvis har vi också en god möjlighet att på sikt lyfta lönsamheten. Det är klart att höga krav medför kostnader. När vi med detta verktyg så tydligt kan belysa fördelarna med god svensk äggproduktion hoppas jag att vi får tillbaka på de investeringar vi gjort och gör”.


Publicerat i Fjäderfä nr 4-2017.

Intervjuerna ovan är gjorda av IdentX.

/Sven Secher, redaktör