2017-10-20

Smittbekämpningen av newcastlesjuka fortsätter

Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade anläggningen utanför Linköping pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och nu påbörjas sanering av stallarna. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:
http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2017/smittbekampningenavnewcastlesjukafortsatter.5.5119614315f0c3a930cbd774.html