2017-10-27

Newcastlesjuka hösten 2017

På Jordbruksverkets hemsida finns karta över skydds- och övervakningsområdet, beskrivet i en pdf och likaledes ett
beslut om inrättande av skydds- och övervakningsområde.
Hämta hem denna information genom att klicka här:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/newcastlesjuka/newcastlesjukaiostergotland2017.4.6f90f01a15f0c3ffb948f8fa.html