Tajmingens svåra konst

Fjäderfä nr 10-2017

För exakt ett år sedan berättade Kronfågel att man avsåg att bygga ett nytt slakteri i Kristianstad. Investeringen var väl förberedd och på pressträffen som Fjäderfä besökte (november 2016) framhölls att företaget behövde utökad slaktkapacitet så snart som möjligt. Just på den plats där man fem år tidigare hade stängt sitt kycklingslakteri. Nyligen (november 2017) tog styrelsen i Scandi Standard beslut om att inte gå vidare med satsningen i Kristianstad. Inte just nu i alla fall.

Att man måste förändra vägen framåt är inte konstigt. Ingenting är statiskt och ingenting kan tas för givet. Inte ens i tillväxtbranschen svensk kyckling. Så även om frustrationen över det ”temporära stoppet” kan vara stor på många håll kanske beslutet att avvakta kommer att visa sig bli klokt. Vem vet, vem kan sia?
I en intervju med Magnus Lagergren, vd på Kronfågel, i denna tidning framgår att de långsiktiga målen ligger fast. Efter en utplaning 2017, tror man på fortsatt ökad efterfrågan på svensk kyckling och därmed behöver man också utökad kapacitet, i hela produktionskedjan inklusive slakten.

Var och när Kronfågel satsar återstår att se. Jag tänker på de kycklinguppfödare som har att hänga med i svängarna. Att bygga mo-derna kycklingstallar är en lång, kostsam och avancerad process. Att tajma detta rätt kräver skicklighet men också en smula flyt. En av frågorna är: är det i Sydsverige eller Mellansverige som det ska byggas flest stallar?
Paralleller kan dras på äggsidan och för övrigt i allt företagande. Hur utvecklar sig marknaden och hur hittar jag då bästa position för mitt företag?

2017 har varit lite trassligt i den svenska fjäderfänäringen, bland annat med en del smittor och sjukdomar som har stört både produktionen och affärerna. Men allt är relativt och det mesta är bättre i Sverige än på andra håll: Vi hittar ingen fipronil i Sverige. Inte hel-ler vaccinationsprogram som sänker djuren eller antibiotikaanvändning som riskerar allas framtida hälsa.
Svenska ägg och svensk matfågel är bland de absolut bästa i världen.

Så väl mött 2018!
Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2017

Du kan beställa denna utgåva kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan även beställa en helårsprenumeration av tidningen Fjäderfä

Jag vill beställa* exemplar av
Publikationen Fjäderfä nr 10-2017
Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Företag 
Fakturaadress 
Faktura postnr, ort 
Telefon 
Telefax 
E-post 
Tillval Jag vill bli medlem i SFS-Svenska Ägg
Jag vill bli medlem i Svensk Fågel
Vi kontaktar dig för mer information.
Verifieringskod*
Ny kod

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.