2017-12-12

Färdplanen som stakar ut uppdraget
– diskussion på Kontaktdagarna

Kanske hör du till alla de som besvarade Svenska Äggs enkät om vad denna branschorganisation ska syssla med. Enkäten gick ut till Svenska Äggs medlemmar i oktober 2017 och den gällde den så kallade ”färdplanen”.
Den nuvarande är två år gammal och gäller till och med år 2018 och nästa ska också gälla i tre år: 2019-2021.


De 160 enkätsvaren sammanställdes innan kontaktdagarna och fortsatt diskussion om vad Svens-ka Ägg ska koncentrera sina resurser på skedde den 10 november i Malmö. Föredragande var ordförande Axel Lagerfelt och verksamhetsledare Astrid Lovén Persson.

Mycket kortfattat kan sägas att inriktningen är att Svenska Ägg ska jobba inom följande huvudområden:
Produktion
Konsumtion
Kommunikation – med ökad kom-munikation inom Svenska Ägg.


Sven Secher
Läs mer i Fjäderfä nr 10-2017 på sidan 8, med bilder.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.