2017-12-20

20 december 2017:

Inga fler fall av newcastlesjuka – skyddsområdet i Skåne tas bort 

Den 20 december 2017, meddelade  Jordbruksverket att man tog bort skyddsområdet kring gården i Vellinge kommun som drabbades av newcastlesjuka i slutet av november. Det kommer att ligga kvar ett övervakningsområde, vilket innebär något lättare restriktioner.

Den 24 november påvisade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att newcastlevirus hade drabbat en besättning av värphöns på en gård i Vellinge kommun. Besättningen på ca 26 000 fjäderfän avlivades och saneringsarbetet på gården pågår. Inga fler fall av newcastlesjuka har upptäckts och den 20 december tog Jordbruksverket bort skyddsområdet på tre kilometer runt gården.

Övervakningsområdet kvarstår
När skyddsområdet är borttaget så kvarstår ett övervakningsområde på tio kilometer runt gården. Det innebär att alla transporter av fjäderfä, andra fåglar eller kläckägg inom övervakningsområdet kontrolleras och kan utföras bara efter tillstånd från Jordbruksverket.


Inget tillstånd behövs för leveranser av ägg för konsumtion. Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar i området är inte tillåtet.

– Saneringen på den drabbade gården pågår. Vi ser inga tecken på spridning av viruset men det är som alltid mycket viktigt att alla som håller fåglar är uppmärksamma på hälsoläget i sina besättningar och att man kontaktar veterinär vid oväntade störningar i produktionen, säger Matilda Nilsson, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän, men den smittar inte människor.


Mer information: Jordbruksverket:
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyheter/nyheter2017/ingaflerfallavnewcastlesjukaskyddsomradetiskanetasbort.5.423cd68e1606d3e156b60942.html


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.