2018-01-02

Övervakningsområde till följd av Newcastlesjuka i Skåne tas bort

Jordbruksverket upphävde den 29 jajuari 2017 övervakningsområdet kring gården i Vellinge kommun som drabbades av newcastlesjuka i slutet av november. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.

– Inga fler fall av smitta har påvisats inom övervakningsområdet och därför kan vi nu upphäva det. Det är som alltid mycket viktigt att alla som håller fåglar är uppmärksamma på hälsoläget i sina besättningar, och att man kontaktar veterinär vid oväntade störningar i produktionen, säger Matilda Nilsson, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket. Att ha goda hygienrutiner är det viktigaste verktyget som djurägarna har för att skydda sina fjäderfän mot smittsamma sjukdomar.

Mer informtion på Jordbruksverket:

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyheter/nyheter2017/overvakningsomradetillfoljdavnewcastlesjukaiskanetasbort.5.5fa7d3116096d8bdacc6c16.html


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.