2018-03-22

Världens näst största äggproducent

Följ med till Mexico

I samband med ALA-kongressen i Guadalajara, Mexiko, hösten 2017, lyckades Lars Lunding och Jørgen Nyberg Larsen besöka PROAN, världens näst största äggproducent.
Vi tackar här Jørgen för att vi kan publicera hans artikel i Fjäderfä.

PROAN är ett integrerat jordbruksföretag med en bred verksamhet i Mexiko som är baserat i San Juan de los Lagos, vilket ligger cirka två timmars bilresa från Guadalajara i mellersta Mexico (se karta).
PROAN är en stor proteinproducent, och förutom äggproduktionen med 35 miljoner värphöns så har de har 7 000 mjölkkor och 70 000 suggor.

Familjeföretag
Företaget har således en mycket omfattande verksamhet men PROAN är ett familjeföretag och starten skedde år 1954 och då med 500 hönor.
I dag leds företaget av Don Manuel Romo, men tredje generationen är också mycket aktiv i företaget. Alberto Romo (bilden), 45 år gammal och vår värd vid besöket, är ansvarig för äggproduktion samt tillhörande fabriker som producerar äggulor, flytande och torkade äggprodukter, pasta och bröd.
En bror är ansvarig för mjölkproduktionen, en annan bror är ansvarig för grisproduktionen och en tredje bror ansvarar för markförvaltningen, medan en svärson arbetar med marknadsföring av företagets många produkter. De har sin egen foderfabrik, och de har sitt eget slakteri för slakthönsen, och ett grisslakteri är på väg att uppföras.

De har 600 lastbilar för intern transport och distribution av sina produkter i hela Mexiko. Hönsgödseln blandas med avfall från foderfabriken till användbart gödningsmedel, medan flera biogasväxter använder gödningsmedlet från gris och nötkreatursproduktion. Proan har totalt hela 4 500 anställda, varav 1 500 arbetar med försäljning.

San Juan de los Lagos
San Juan de los Lagos är en liten stad i det nordöstra hörnet av delstaten Jalisco med knappt 70 000 invånare (2010). San Juan de los Lagos är mest känd som hemmet för en liten bild av Jungfru Maria som heter Our Lady of San Juan de los Lagos eller i Nahuatl Cihuapilli, vilket betyder "Great Lady". Sedan det första stora mirakel som tillskrivs henne år 1632, har hon blivit dyrkad, särskilt i fall av dödlig fara. De mirakel som tillskrivs henne har gjort katedralen, där hennes bild kan ses, till en stor turistattraktion som har format stadens historia. Stadens ekonomi är fortfarande starkt beroende av pilgrimsflödet, som utgör mellan sju och nio miljoner människor per år.

Känd äggproducent
PROAN är dock stadens näst största arbetsgivare efter kyrkan (inklusive de många jobb som är knutna till de många pilgrimerna) och PROAN fäster stor vikt vid att vara en aktiv del av samhället, och därför hade familjen haft stora diskussioner innan man började bygga en äggproduktion i norra Mexiko, i ett område som är “fritt” från aviär influensa. Vid avslutande måltid på en restaurang i staden kände Alberto Romo de flesta andra restaurangästerna han och hälsade på nästan alla andra. Han var helt klart ett känt ansikte i stan.

PROAN har egna flockar med föräldradjur till värphönorna och flera besättningar med avelsdjur samt egen uppfödning. De flesta av deras föräldradjursgrupper är placerade i stallar nära El Paso i norra Mexiko och de använder endast Bovans från Hendrix.
Inom en radie av 30 km från huvudkontoret i San Juan de los Lagos, har PROAN 30 miljoner värphöns och inom en radie av 300 km bor 70 procent av Mexikos befolkning på nästan 130 miljoner invånare.

Bygger för fler höns
PROAN har ytterligare 5 miljoner värphöns i norra delen av landet och expanderar med 7,5 miljoner höns vid årets slut. Totalt kommer företaget då att ha 37,5 miljoner värphöns och ägarna uppgav att hönsen producerar cirka 5 000 ton ägg om dagen. Normalt hålls hönsen i produktion till 80 veckors ålder.

Många viktiga småbutiker
Äggen säljs i Mexiko, betalas per kilo och packas direkt på gårdarna i både plastbackar och lådor. Ungefär 10-12 procent av produktionen går till produktfabrikerna och ungefär lika mycket säljs i stormarknader. Resten av äggen säljs i små butiker över hela landet och det är i dessa små butiker som mexi-kanerna köper huvuddelen av sina ägg.

Mexiko har fortfarande problem med fågelinfluensan så de vaccinerar mot AI var tolfte till femtonde vecka med injektion. De berättar också att de inte har haft salmonella av något slag de senaste sju åren.

Besök på en gård
Vi besökte en stor gård med flera avdelningar med grisproduktion, en avdelning för kalvuppfödning, en avdelning med mjölkproduktion med 3 500 kor samt tre anläggningar med vardera 1,4 miljoner värphöns.
Hela gården (anläggningen) var inhägnad och varje avdelning var också separat inhägnad och varje avdelning (enhet) låg flera hundra meter från andra avdelningar. I organisationen ingick även att personalen endast besökte de avdelningar där de arbetade.

Kläder och skor desinficerades vid uppfarten till gården, och igen vid ingången till de enskilda avdelningarna. Det kan även nämnas att alla vägar på gården var breda asfaltvägar och det var mycket snyggt och städat överallt.

Sex hus med vardera 240 000 höns
Varje anläggning består av sex hus med i varje stall cirka 240 000 höns och här används de äldre burarna utan inredning i sex våningar. Äggen packas i packrummet som ligger centralt mellan de sex husen.
Kycklingarna näbbtrimmas när de är sju dagar gamla och unghönsen flyttas till värpstallarna när de är 16 veckor gamla. De hönor som vi såg i stallarna var 43 veckor gamla.

I varje avdelning använder man den välkända metoden “allt-in allt-ut” och de har en månads tomhållning mellan hönsomgångarna. Under tomgångstiden rengörs huset med varmt vatten och tvål och sedan sker desinficeringen.

I Mexiko strävar man efter en äggvikt på 55-60 gram och foderkonsumtionen ligger på ungefär 2,05 kilo foder per kilo ägg, enligt våra värdar.

Den normala värpprocenten ligger på 92 procent och dödligheten till 80 veckors ålder är upp till fem procent. De testar för salmonella en gång i månaden genom ett blodprov. Vid ett positivt provsvar, så betalar regeringen för slakt och 65-70 procent av hönans värde.

Hos kund en dag efter värpning
Äggen packas samma dag som de värps och distribueras till kunderna dagen efter och alla ägg är stämplade med PROAN:s varumärke. I detta ingår tornen i katedralen i San Juan de los Lagos, liksom värpdag och stall (se bilder i papperstidningen, Fjäderfä nr 2-2018).
I packeriet vid de sex djuravdelningarna har de sex MOBA-packningsmaskiner utan särskilt hög grad av automatisering, så de manuella lyften och tunga arbetsmomenten är många för personalen. Varje maskin har en kapacitet på 100 lådor eller 36 000 ägg per timme, så tillsammans kan de packa 216 000 ägg per timme. Äggpackningen körs varje dag som det finns hönor i avdelningen.

En (1) veckas semester
Den anställda personalen på PROAN har en veckas semester per år och lönen är 1 700 pesos (ca 565 kr) per vecka eller cirka 30 000 kronor per år.

Mjölkkor
På gården fanns det också 3 500 mjölkkor av Holsteinrasen, vid vårt besök. Korna mjölkas två gånger om dagen och de producerar i genomsnitt 35 liter mjölk om dagen eller totalt cirka 129 000 liter på denna gård, så med 3 500 kor på ytterligare en gård är PROAN:s totala produktion cirka 240 000 liter per dag. Varje ko får i genomsnitt 3,5 kalvar, men den äldsta kon var vid vårt besök 12 år gammal. På mjölkgården förbrukas cirka 400 ton foder per dag.

Slakteriet för uttjänta hönor
PROAN har som nämnts sitt eget slakteri för värphönsen när de når 80 veckor och kapaciteten i slakten ligger på 9 000 höns per timme. Slaktkroppen avbenas manuellt. En slakteriarbetares lön är något högre än genomsnittet, eller ungefär 6 500 € (i runda tal 48 500 kr) per år.

Producerar även äggprodukter
I äggproduktfabriken produceras flytande äggprodukter med maskiner från danska Sanovo Technology Group. De har tre knäckmaskiner med en kapacitet på 108 000, 108 000 respektive 129 600 ägg per timme. Produkterna förpackas i olika paket från 0,5 liter till 1 ton. Äggvita exporteras till Japan.
PROAN producerar också hela kokta ägg. Torkade äggprodukter produceras på en annan fabrik. De har också en pastaproduktion och en fabrik som producerar frysta brödprodukter.

Produktion av äggbrickor
PROAN har två fabriker för produktion till äggemballage, en fabrik med tre linjer där råvaran utgörs av tidningspapper. På fabriken framställdes äggkartonger och vid en intilliggande fabrik tillverkas plastförpackningar av använda plastflaskor.

Foderfabrik
PROAN:s egen foderfabrik är 16 år gammal och lagringskapaciteten består av åtta silor med vardera en kapacitet på 8 500 ton och tio silor med vardera en kapacitet på 18 000 ton.
Foderfabriken har fyra linjer, varav två producerar fjäderfäfoder, en linje grisfoder och den sista linjen producerar både gris- och nötkreaturfoder.
De viktigaste foderingredienserna är majs, durra, sojabönor, raps, DDG (torkade distillers' av spannmål som är en restprodukt – biprodukt – från produktionen av etanol) samt vetekli.

Foderråvarorna hämtar man med egna lastbilar vid järnvägen cirka 80 km bort. 60 procent av majsen kommer från USA och resten från Mexiko. Nästan 100 procent soja kommer från USA medan rapsfrö kommer från Kanada. Sorghum (ett gräs) kommer från USA och Mexiko.
I foderblandningen för hönsen används maximalt sex till åtta procent rapsfrö. För närvarande producerar foderfabriken cirka 5 000 ton per dag men den maximala kapaciteten är 500 ton per timme.
De använder endast pelleterat foder som startfoder i unghönsuppfödningen. Om de använder antibiotika i fodret, så är det bara i uppfödningen medan antibiotika aldrig används i värphönsfodret.

Välskött verksamhet
Det var ett mycket spännande besök på PROAN, där vi fick se och fotografera vad vi ville och fick svar på alla våra frågor. Det var uppenbart att det var ett mycket välskött familjeföretag där ägarna är starkt engagerade i bolagets dagliga verksamhet och hade kuns-kap om alla detaljer och all personal som vi träffade var mycket glada och stolta över att arbeta för PROAN.

Jørgen Nyberg Larsen

Reservation för missar i översättningen / SS
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2018.