2018-05-23

Premiumprodukter
– en reaktion på marknadsbehov

Paul van Boekholt från Hubbard talade under det nordiska fjäderfämötet, i Malmö i novemer 2017, om premiummarknader för slaktkyckling och om hur vi reagerar på sociala förändringar och den första frågan som han ställde löd:
”För vem producerar vi vår vara?”

– Vi glömmer ofta att besvara denna fråga och koncentrerar oss istället på att producera, sa han i en något kritisk ton mot industrin och fortsatte att beskriva sin syn på den pågående förändringen av konsumenternas beteende.

Han beskrev dagens, och framför allt morgondagens, konsumenter i termer som ”ingen relation till lantbruk” och ”äta kött varje dag är inte normalt”. Konsumenterna vill ha ”god kvalitet, god hälsa för människor och djur, gott djurskydd samt god miljöpåverkan”. Han sa också att djurrättsorganisationer påverkar människors beteende, liksom handlarna i detaljhandelsledet.

– Men sedan är det också så, att konsumenter ofta i praktiken gör på annorlunda sätt än de säger att de ska göra, sa Paul van Boekholt.

Investeras i ”special och story’s”
Han berättade sedan om specialsortiment i olika länder och speciellt i Nederländerna. (som exempelvis ”Slower Growing Broilers”) och att regleringar i uppfödningen som minimiålder vid slakt, maximering av tillväxthastigheten och preciseringar av inhysningen på olika sätt, är avgörande faktorer för delar inom marknaden. Och för den producent som satsar på detta är det viktigt att jobba väl med varumärket, och ”att berätta en story bakom produktionen”.

Ett annat exempel på en växande specialkyckling klassas in i ”Beter Leven-systemet där tre produktionsalternativ är: 56 dagar inomhus med tillgång till veranda, 56 dagar med utevistelse samt ekologisk uppfödning.
– Just nu investeras i detta på holländska gårdar, sa Paul van Boekholt.
Hitta mervärdena

Han berättade om tuffa kampanjer från djurrättsorganisationernas håll, dock ibland i samarbete med kycklingbranschen. Och branschen har också försökt att möta utvecklingen genom att utveckla nya program för kycklinguppfödning och där är ”Nieuwe Standaard Kip” är ytterligare en uppfödning på speciella premisser.

Holland är ett av de länder där de alternativa uppfödningsformerna vinner mark, men å andra sidan så är den holländska produktionen väldigt stor. Det är också som bekant den franska och Paul van Boekholt påtalade att man där redan år 2010 hade sju procent av föräldradjuren som långsamväxande och det kända märket Label Rouge har man haft i Frankrike sedan 1961.

USA var ett annat land som Paul van Boekholt nämnde med exempel från Kalifornien och New York på en kraftig tillväxt av ”alternativkycklingarna”. Avslutningsvis sa Paul van Boekholt att man hellre bör tala om mervärde och förtjänst än om produktionskostnader.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 5-2018.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.