2018-10-25

Egen avel del av Mr Van Dus livsverk


Produktionen kan inte möta efterfrågan

Frilansjournalisten Stuart Lamb tar här med oss till en fågelköttsproducent i Vietnam som har avlat fram en “egen” höna. Produktionstiden är cirka 72 veckor.
Att tränga in i produktionens detaljer är inte enkelt vid ett kort besök i ett företag som detta men artikeln ger ändå dels en bild av Mr Van Dus verksamhet, dels en bild av hur viktig fågelkött är som livsmedel, inte minst i denna del av världen.

Matfågel är populär mat i Vietnam och även äggkonsumtionen är god. När man som jag är ofta resande så ser man att många på hotellen verkligen vill ha sin äggomelett och äter man ute så ser man att inte minst fastfood-restuaruanger som serverar kyckling i olika former finns överallt.

Vietnam har flera stora husdjurs- och handelsmässor, som exempelvis Ildex och Vietstock, där många företag som är verksamma inom kycklingindustrin och handlar med kycklingprodukter deltar. Mässorna visar också hur viktig husdjurssidan är i den vietnamesiska ekonomin.

Kycklingkonsumtionen är dock, i medeltal per medborgare, alltjämt ganska måttfull då konsumtionen år 2015 låg på åtta kilo per person. Man räknar dock med en fördubbling till år 2021. Landets totala produktion av kyckling och ägg ökade sammantaget med sex procent mellan 2016 och 2017 och ökningen beror dels på ökat antal invånare, dels på förbättrad levnadsstandard som ger ökad konsumtion av kyckling. Ytterligare skäl till ökad, och till kommande ökningar, är urbaniseringen och intresset för hälsosam mat; kyckling anses som ett bra val av livsmedel av hälsointresserade vietnamesiska konsumenter.

Stora investeringar
Investeringarna i produktion av fjäderfän har varit stora under senare år i Vietnam och många av dessa satsningar har möjliggjorts av utlandsbaserade riskkapitalister eller inom så kallade ”samriskföretag”. Dock har många företagssatsningar under senare tid varit ägda av enbart vietnameser och inte sällan är det foderföretag som integrerar sig genom att bygga egna uppfödningsanläggningar. Utvecklingen har visat att dessa tillväxtföretag söker marknader utomlands och alltså satsar på export, vilket välkomnas av den vietnamesiska staten.

Avel för god köttkvalitet
Le Van Du är en man som har antagit sina egna utmaningar. Hans bakgrund är att han växte upp på en familjegård in Huynh Mai Village, Tuy Phuoc Town i provinsen Binh Dinh i Vietnam och han var redan som ung intresserad av fjäderfäuppfödning och startade sitt eget avels- och uppfödningsprogram år 2006. Hans inriktning var köttkvalitet.

Smaken på kycklingens skinn är en viktig faktor för konsumenterna i Vietnam så även ”skinnsmaken” har ingått i Le Van Dus utvecklingsarbete. Men ingen framsida som inte har en baksida och det sistnämnda kan här sägas vara långsammare tillväxt. Tillväxthastigheten är ungefär hälften så snabb som andra kommersiella hybrider men Le Van Du uppger att han agerar i ett högre prissegment.

Han har registrerat sin höna som Minh Du-hönan med tre separata linjer: MD1, MD2 och MD3 och detta arbete har noterats av den vietnamesiska regeringen och på Le Van Dus kontor framgår att han har fått flera utmärkelser för sin kyckling.

Många företag i Vietnam har mer eller mindre staten inblandad i verksamheten och inte sällan som ägare eller delägare. Men företaget Minh Du är ovanligt i detta hänseende då Mr Van Du har startat företaget själv och alltjämt är ensam ägare av det. Hans företag växer årligen och i dag har han runt 500 personer anställda men redan under år 2019 räknar han med en fördubbling till 1 000 anställda.

Gårdsbesök
Som reporter fick jag möjlighet att följa med till en uppfödningsanläggning tillhörande Minh Du, med 420 000 djur i närheten av Huynh Mai Village, Tuy Phuoc Town i Binh Dinh provinsen. Gården låg  ganska isolerad, vilket framhölls som väsentligt för biosäkerheten och man var också stolt över att ha reservelverk vid anläggningen.
Vattnet kommer från en egen borrad brunn och vattnet kontrolleras regelbundet och renas när det är nödvändigt. Hela anläggningen är också inhägnad med höga stängsel väl förankrade med cementstolpar.

Arbete – och bostad
Enhetens personal bor i separata byggnader inom stängselavgränsningen, en lösning som är vanlig i husdjursanläggningar i Vietnam och personalen har inte möjlighet att lämna anläggningen under sin arbetsperiod, vilket framhölls som en fördel ur smittskyddssynpunkt.
Den veterinära supporten erhålls från Viphavet, ett erkänt vietnamesiskt företag som för veterinära produkter, med huvudkontor i Binh Duong Provinsen.

Mr Van Du har anställda specialister för vaccination av såväl levande som avdödat vaccin och denna personal utför även obduktioner och de samverkar med utomstående laboratorier när sjukdomsproblem uppstår. Mareks sjukdom är ett allvarligt problem i Vietnam så kycklingarna vaccineras givetvis mot sjukdomen. Luftfuktigheten hålls låg i byggnaderna och man uppger att man inte har några problem med kvalster bland djuren.

Foderhanteringen
Fodret (mjölfoder) förvaras i elva silos och förflyttas via foderkedjor till stallen. Silona fylls på med foder varannan dag så att fodret hålls i god kondition, trots det heta vädret i landet. I fodret ingår även ämnen som förhindrar mögeltillväxt samt ett antal andra ”fodertillskott”, tyvärr oklart vilka. Man uppgav även att antibiotika används när det behövs, under veterinär kontroll, men någon uppgift om hur ofta antibiotika kommer till användning framkom inte under besöket.

Fasutfodring
Utfodringen sker i fyra faser till dessa långsamväxande djur, enligt följande: dag 1-42, dag 43-140, dag 141-350 samt 351-504. Slakten sker således vid 72 veckor och då tvättas och rengörs stallet inklusive desinficering. Gödseln säljs till andra företag eller till mindre lantbrukare i närområdet.

Tre linjer
Mr Van Du har tre olika linjer i sitt avelsarbete med olika målvikter, enligt följande:
Line    Vikt vid tre månader
MD 1    1,7 kilo
MD 2    1,9-2,0 kilo
MD 3    2,2-2,3 kilo.

Viss export
Företaget föder som nämnts upp 420 000 fåglar och utöver detta kan läggas en försäljning av åtskilliga daggamla kycklingar till länder som närbelägna Laos och Kambodja men även Indonesien ses som en framtida möjlig marknad.
Faktum är att efterfrågan på kycklingkött i Vietnam, ökar så snabbt att den för närvarande inte kan mötas med tillräckliga produktionsvolymer.

Text och bild:
Stuart Lamb

Fotnot:
Författaren vill också framföra ett tack till Olmix som ordnade detta besök till Mr Van Du:s gård.

Publicerat i Fjäderfä nr 8-2018.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.