2018-10-26

Newcastlesjuka hos värphöns i Mölndal, Västra Götalands län

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida, länk nedan:

(SVA, som provtar djuren, har samma information på sin hemsida, den 26/10 2018). /Sven Secher

http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/newcastlesjuka-hos-vaerphoens-i-vaestra-goetalands-laen-2778901