2018-12-01

Taxichauffören om äggpriset:
Har ni höjt NU?

– Har ni fått högre kostnader så måste ni höja priset på äggen! Har ni höjt priset nu?
Detta var en överraskande fråga som äggproducenten Stefan Karlsson möttes av när han klev in i en taxi.
Bakgrunden till chaufförens engagerade uppträdande var samtalet i en tidigare körning. Och hans självklara ståndpunkt: Att ägg alltid ska finnas i hans kök.

När Stefan Karlsson, äggproducent på Bohmans Hönseri i västerbottniska Jörn, lämnade äggproducenternas möte och klev in i en taxi för färd till järnvägsstationen i Jönköping var det STORA samtalsämnet för dagen inom  taxikåren i Jönköping uppenbarligen äggböndernas behov av bättre betalning för äggen.

– Har ni höjt priset nu?
Taxichauffören ställde frågan omgående och utan åthävor och tittade mer på Stefan Karlsson än på den täta trafiken på vägen in mot Jönköpings central.
Stefan kunde då inte ge besked och meddela att priset var höjt men det var bara att hålla med chauf-fören om att svenska ägg kan  säljas till ett högre pris, särskilt efter årets väderlek-odlingar-skördeutfall-foderproduktionskostnader.

Taxichauffören fortsatte:
­– Varför har ni inte höjt!! Bara göra som bensinen, HÖJA! Ni jobbar många timmar, ni ska ha betalt för alla. Vatten och Red Bull får kosta sådant vi inte behöver, men alla behöver ägg. Vi köper inte mindre för att priset stiger. Varför får ni inte betalt? För att någon mellan producent och konsument inte fattar att vi måste få kostnadstäckning. BARA HÖJA – VI BETALAR!

Detta utspelade sig den 28 augusti 2018. Kanske har det hänt något med äggpriset till denna tidnings utgivning i november månad 2018. Det vore ju synd att inte tillmötesgå denna konsuments välvilliga, tilllika fullt rimliga, inställning till grunderna för prissättning av svenska kvalitetsägg.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 9-2018.
Fotnot: I Fjäderfä nummer 8-2018 publicerades artikeln:
“Det är väl bara att höja”

Minns du den artikeln?
Slå upp artikeln i Fjäderfä nr 8-2018, eller sök på denna sida i artikelarkivet.
Det går inte att ta misste på denna konsuments engagemang för tillgången på bra ägg.