2018-11-29

Dagar för kontakt

Svenska Äggs verksamhetsledare sedan våren 2018, Marie Lönneskog Hogstadius, hälsade alla deltagare välkomna till Kontaktdagarna och tryckte direkt på att detta är “dagar för kontakt”. Med mer än 180 personer på deltagarlistan från äggets alla produktionsled gjorde årets Kontaktdagar verkligen skäl för namnet.

– Vi är här för att skapa kontakter, prata med varand-ra och utveckla vår verksamhet. Marie såg också till att presentationer skedde av de personer som ingår  i styrelsen, valberedningen och flera av de råd som arbetar inom Svenska Ägg.

Det intensiva programmet under Kontaktdagarna på The Box Hotel i Linköping bestod av dels möten inom respektive råd (kläck, foder, producenter och packerier) och gemensamt under rubriken “Information från Svenska Ägg’, dels av seminariepass för alla deltagare med ämnen som “Strategi för att öka livsmedelsexporten”, “Märkning Från Sverige”, “Matsvinn – vad kan äggnäringen göra?”, “Ledarskapsutbildningar” och “Mat och Klimat” som sista punkt. Nämnas kan även möten om en ny EU-förordning av ekologisk produktion och ett slaktmöte.

Den viktiga produktionsutvecklingen
Under “Information från Svenska Ägg’ beskrev Alexandra Jeremiasson hur hon jobbar som produktionsutvecklare inom äggnäringen. Detta arbete innefattar en hel del kontorsarbete med till exempel ofta förekommande myndighetskontakter. Men Alexandra är alltjämt ute på gårdar och besiktigar anläggningar. Detta arbete har under de senaste åren dock till väsentliga delar tagits över av Svenska Äggs båda besiktningsmän Roland Käll och Carl-Göran Groth.

L111:an igen
Lagstiftningsfrågor och hur dessa kan och ska fungera i praktiken ute i äggnäringen är något som Alexandra jobbar med och återigen tog hon upp föreskriften L111 där bland annat beläggningsgraden numera regleras (regleringen sker alltså inte längre genom omsorgsprogrammet).
För att få ha nio höns per kvadratmeter tillgänglig area, dock högst 20 höns per kvadratmeter golvarea måste besättningen vara ansluten till hälsokontroll av salmonella och spolmask. Bland de ytterligare punkter som ska uppfyllas i äggproduktionsanläggningen kan kortfattat nämnas att djurvälfärden ska vara god och att man har åtgärdsplaner för dels fothälsa, dels fjäderplockning och hackning. Andra punkter ställer krav kring ströbädden, stallklimatet, utgödslingen, tillläggsvärme (om stallklimatet kräver det) och reservelverk. Personalen ska också ha relevant utbildning och tillräcklig kompetens för arbetet. Mycket på en hönsgård ska dokumenteras och Alexandra tipsade om att man kan gå in på hemsidan www.svenskaagg se/medlemssidor/omsorgsprogrammet för blanketter till sådant om ska dokumenteras. Svenska Ägg med Alexandra Jeremiasson jobbar också tillsammans med Jordbruksverket och länsstyrelsen för att ta fram en vägledning för djurskyddskontroller på gårdarna i enlighet med L111.

Belysning och dagsljus
Alexandra tog även vid detta möte med äggproducenter upp frågeställningar kring belysning och dagsljusinsläpp. Som bekant råder krav på dagsljusinsläpp enligt förprövningarna men det finns även godkänd artificiell belysning. Alexandra informerade också om vad som gäller om man av djurskyddsskäl temporärt behöver minska eller stänga dagsljusinsläppet under 1 månad, maximalt 3 månader (krävs intyg från veterinär) eller längre än tre månader då det krävs att man har fått en dispens av Jordbruksverket. När det gäller artificiell belysning, så påminde Alexandra om att detta ska inkludera UVA-ljus och att alla spektrum ska finnas med.

Höst – stallklimatfrågor
– Nu är det höst och då är det som alla vet viktigt att ha fokus på stallklimat och ammoniak och vi jobbar med två projekt: värmeväxlare respektive staldren. Dessa tester ska pågå fram till februari, meddelade Alexandra.
Alexandra tog även upp ytterligare några aktuella frågor som den om strö i unghönsburar (där det finns fortsatta dispensmöjligheter) och spolmask.
Ta gärna kontakt med Alexandra Jeremiasson på mail: alexandra.jeremiasson@svenskaagg.se.

Höst – Håll koll på djurens hälsa
Näste talare var Svenska Äggs veterinär Magnus Jeremiasson och han pratade inte oväntat fågelsjukdomar och han redogjorde för det aktuella läget för fågelinfluensa. På vilda fåglar fanns det vid tiden för Kontaktdagarna (mitten av oktober 2018) influensa registrerad i Danmark på höns samt på en hobbyflock i norra Tyskland.
– Fallen är få för närvarande men det betyder inte att vi är säkra.

Newcastlesjuka
Magnus berättade även att duvpest finns i Varberg. Viruset kallas för duvpest så länge den finns på duvor. På höns kan det som bekant övergå i newcastlesjuka. Nämnas kan att ett fall av newcastlesjuka påträffades cirka tio dagar efter Kontaktdagarna: en värphönsbesättning på cirka 5 000 höns i trakten av Mölndal vid Göteborg. Information om detta finns på Jordbruksverkets och SVA:s hemsidor.

Dimma är perfekt
– Dimma och fukt är perfekt väder för virusar. Tänk därför nu extra noga på era hygienrutiner och kontrollera era djur. Om något händer så kontakta snabbt veterinär, uppmanade Magnus Jeremiasson alla djurhållare.
Svenska Äggs veterinär är givetvis i möjligaste mån tillgänglig men tänk också på att distriktsveterinärerna har ett Team Fjäderfä, påminde Magnus.

Obducera mera
Nästa ämne under den korta tid som Magnus Jeremiasson hade till förfogande för de veterinära frågorna under Kontaktdagarna gällde obduktion.
– Obducera mera. SVA får inte in djur i den utsträckning som vi önskar. Det är väldigt få som skickar in hönsen och jag vet att det finns problem med att posten inte alltid fungerar. Men gå in på SVA:s hemsida ”Skicka in prover och djur”. Där finns information och även adressetiketter att köpa från SVA.
– Det är viktigt att ta reda på vad det är för problem med djuren! Skicka in djuren för obduktion! Ni kommer att få svaret e-coli många gånger men ibland innehåller svaret annan informationen som kan vara mycket viktig för både dig som djurägare och hela branschen. Genom obduktioner i tillräcklig skala kan vi även visa att antibiotika inte används på svenska värphöns.

Nästa fråga var IB och Magnus berättade att MSD har ett provtagningskit för provtagning av IB.
– Gör testen vid misstanke, rådde Magnus. Vid provtagningen man kan även kontrollera att vaccinationen har fungerat.
– Jag tycker också att alla regelbundet bör använda kvalsterfällor för att tidigt kunna läsa av hur kvalsterläget är i stallet. När äggen har blodfläckar och det börjar klia på kroppen så är det lite för sent att upptäcka förekomst av kvalster. Beställ Exzolt – kvalsterfällor att användas ”före och efter”. Beställning kan ske genom mig eller direkt av MSD.

Vad vore Kontaktdagarna och branschen ...
– utan leverantörerna?

Tack alla sponsorer och utställare för er aktiva medverkan
under Kontaktdagarna 2018!
Hälsar Svenska Ägg

Sven Secher
Publicerat – med bilder och logotyper för utställande företag – i Fjäderfä nr 9-2018.