2019-03-23

Jobba förebyggande och tjäna mer

En kyckling kan bara producera maximalt när den är fullt frisk. Fokusera alltså på djurhälsan och förebyggandet av sjukdomar.
Peter van Horne (bilden), från det nederländska universitetet Wageningen, talade om vikten av att jobba med biosäkerheten och med alla möjliga medel förebygga sjukdomar inom fjäderfäproduktionen.

–Hygienarbetet ska ske både utanför och inne i stallen, sa han och räknade upp ett antal för den svenska ägg- och matfågelproducenten väl kända hygienåtgärder på gårdsnivå. Dessa handlade om hygiengränser med ombyten, restriktioner för besökare, hantering av sjuka djur, gnagarbekämpning.

– Investera i dessa åtgärder. Biosäkerheten utgör grunden för sjukdomskontrollen. Många virussjudomar kontrolleras med vacciner medan bakteriesjukdomar kräver medicinsk behandling. Jag råder alla producenter och alla länder att göra sig beredda för det värsta, sa Peter van Horne och syftade på utbrott av fågelinfluensa och andra sjukdomar.

Sven Secher
Fjäderfä nr 3-2019