2019-06-17

Ny ordförande för producentrådet
Peter tar över efter Magnus

Hur känns det, att ta över ordförandeposten?
– Hahaha (skratt). Så många kandidater anmälde sig inte, så det blev jag och det är ok, jag kan ta detta en tid framöver.

Det säger Peter Andersson på Vadsbo Ägg som valts till ordförande för Svenska Äggs producentråd efter Magnus Rinman på Ekhovs säteri.

Hur ser du på läget just nu för äggproducenterna?
– Det finns äggproducenter som tjänar pengar, men vanligen krävs då att man har avskrivna byggnader eller inte tar in alla kostnader i kalkylen. Och så ska det inte vara. Jag ser ju själv att vår marginal på Vadsbo Ägg inte är särskilt stor. Sett till alla kostnader så är den otillräcklig.

Vad kan ni i producentrådet göra när det gäller lönsamhetsfrågorna?
– Ja det kan man fråga sig. Men det är klart att vi ska jobba med ekonomin och vi hade ett möte häromdagen i producentrådet om detta. Vi sa att vi inför kontaktdagarna ska jobba med inriktning mot ekonomin med frågeställningen: Vart tar pengarna i hela värdekedjan vägen? Vår känsla är att handeln tar en relativt stor del av totalen. Men vi vill inte spekulera, utan vi siktar på att ta fram fakta om detta till vår del i programmet under Kontaktdagarna.
Har ni fler frågor på agendan?
– Det är klart att det finns mer. Vi hoppas till exempel att vi slipper angrepp och inbrott från djurrättsaktivister på våra gårdar.
– En helt annan sak är att vi har fått i uppdrag att ta fram en ersättare till Örjan Wedekull som producenternas representant i regelrådet.

Sven Secher
Fotnot
Kontaktdagarna 2019 hålls i Uppsala den 23-25 okt.

Publicerat i Fjäderfä nr 6-2019