2019-07-02

Hönskött på menyn

I denna tidning berättar vi att Örebro läns Fjäderfäavelsförening hade curryhöna på menyn nyligen. Men det är fler som jobbar med hönskött. Här berättar vi om ett annat exempel.

I våras lanserade Kronfågel ekologiska hönsfärsburgare i samarbete med Martin & Servera. Råvaran är Krav-märkta värphöns och vi återger nedan något från ett pressmeddelande från Kronfågel.
– Vi vill ta vara på det fina hönsköttet och erbjuda en hållbar ekologisk hönsfärsburgare. Det är sannerligen en burgare som är god i dubbel bemärkelse, säger Charlotte Rosta, Produktchef Foodservice på Kronfågel.
Smakrik burgare för minskat matsvinn
Det som utmärker KRAV-märkta höns är att de har större utrymme inomhus. Sommartid får de vistas ute i gröngräset i stora hagar och de föds upp på KRAV-märkt foder som är odlat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
– Vi vill göra något åt att många ekologiska värphöns slaktas utan att användas. Därför samarbetar vi på Martin & Servera med Kronfågel för att se till att hönsköttet kommer till nytta. Resultatet är en fantastisk burgare gjord av ekologisk KRAV-märkt hönsfärs, säger Stefan Calrell, Försäljningsdirektör offentlig marknad hos Martin & Servera.
Från slöseri till energi
Anna-Lena Karlsson och Peter Jonsson driver Sandra Hönseri, en KRAV-märkt ekologisk äggproduktion, och har cirka 3 000 KRAV-märkta ekohöns. Tidigare har hönsen slaktats och i bästa fall blivit djurfoder men idag tillvaratas de och förädlas till produkter för dagligvaruhandeln och Foodservice i större uträckning.
– Att låta värphönsen bli djurfoder är ett stort slöseri och vi välkomnar verkligen den här satsningen. Att veta att köttet tas tillvara på ett bra sätt och förädlas för att människor ska få äta det goda och nyttiga hönsköttet känns fantastiskt, säger Anna-Lena Karlsson, som driver Sanda Hönseri.
Lågstadieelever ger burgaren höga betyg
Viksbergsskolan i Södertälje fick agera testpiloter för hönsfärsburgaren och stämningen i matsalen var närmast lyrisk under testserveringen. Sara Jervfors, Kostchef på Södertälje kommun, säger till DN:
– Vi använder våra offentliga måltider för att utveckla hållbar mat. Här måste samhället gå in och ta ett ansvar och hjälpa till att minska svinnet i förädlingsledet.

Källa: pressmeddelande, Kronfågel
Publicerat i Fjäderfä nr 6-2019