2006-03-16

Medborgarförslag - ett sätt att påverka

Som bekant är det kommunen som håller i tillsynen av djurskyddslagen.
Tycker du att det är acceptabelt att samma kommuner, köper in och på sina matserveringar serverar mat vars produktion strider mot den svenska djurskyddslagen?
Om inte - lämna in ditt Medborgarförslag.

Själv lämnade jag in mitt Medborgarförslag till min kommun, Knivsta, i augusti 2005. Mitt förslag gick ut på att Knivsta kommun skulle utarbeta en livsmedelspolicy för upphandling av livsmedel, råvaror och förädlade produkter, som uppfyller svensk standard och svensk lagstiftning. Jag angav också en motivering.

Kommunen diarieförde handlingen och i september meddelade Knivsta kommun att de skulle ta upp frågan. Så skedde i kommunfullmäktige i mars 2006.

Tyvärr svarade Knivsta kommun, som flera andra kommuner för närvarande gör, att de p g a EU:s konkurrenslagstiftning och LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, inte kan begära att leverantörer ska leverera produkter som uppfyller svensk lagstiftning. Visst är det upprörande.

Källa: Fjäderfä nr 3-2006

Författare: Sven Secher