2007-03-15

Detta har hänt

Under vintern har några fynd av aggressiv fågelinfluensa H5N1 gjorts i Europa. I januari 2007 fann man i Ungern två besättningar med utegående gäss och i Ryssland tre flockar med tamfåglar som var smittade.
Strax därefter (3 feb) rapporterades om utbrott i en engelsk kalkonbesättning. Skärpt uppmärksamhet men ingen direkt hotbild mot svensk fjäderfänäring, lyder myndigheternas bedömningarna i februari 2007.

Det ungerska utbrottet som anmäldes den 21 januari, handlade om 3 300 gäss och dessa djur avlivades omgående. Strax därefter konstaterades ytterligare ett utbrott i en större gåsbesättning 8 km från det första fallet. Samtliga gäss och andra fjäderfän avlivades då i området och därefter har inga fler ungerska fall rapporterats.

Det kan dock nämnas att dessa två fall ligger endast 60 km från det området som under 2006 rapporterade sammanlagt 29 utbrott av H5N1. Om det är kvarvarande smitta som har blossat upp, eller om den har kommit med höstens flyttfåglar är inte klarlagt.

150 000 kalkoner
Den 3 februari drabbades en engelsk kalkonfarm med 159 000 kalkoner av fågelinfluensan då man konstaterade H5N1 i besättningen. Gården ligger i Suffolk i sydöstra England, cirka 15 mil nordost om London. Samtliga kalkoner är desturerade. Vare sig SVA eller SJV har bedömt risken för utbrott i Sverige som stor med anledning av ovan nämnda fall och man drar inte paralleller till förra året, möjligen kan vi stå inför ett liknande scenario i Europa som under förra vintern med dödlighet bland vilda fåglar (änder, svanar, gäss, rovfåglar), menar myndigheterna.

Så här såg myndigheterna på riskläget i februari 2007:
– Utbrottet innebär i nuläget ingen ökad risk för Sverige. Den rikstäckande sjukdomsövervakning som finns i landet visar inga tecken på någon ökad dödlighet bland vilda fåglar och under vintern eller våren väntas inga större mängder flyttfåglar från det smittade området till Sverige, sa Marianne Elvander, statsepizootolog vid SVA, i slutet av februari i ett meddelande på www.sva.se.

Ökad bevakning
SVAs övervakning av vilda fåglar samt omvärldsbevakningen i stort intensifierades dock i samband med ovanstående utbrott i några europeiska länder. Man ville snabbt kunna identifiera händelser som kan komma att påverka risken för utbrott i Sverige. Med anledning av läget är SVA intresserat av att få information om det förekommer dödlighet bland änder, gäss och svanar längs våra kuster. SVA önskar också undersöka döda vilda fåglar som påträffas och man är speciellt intresserade av and- och rovfåglar med onormalt beteende (rör sig/simmar i cirklar, centralnervösa kramper) eller fåglar från ställen där flera döda fåglar förekommer.

Information till jägare och hobby
SVA har gått ut med ett brev till jägare som är involverade i Svenska Jägareförbundets nätverk i kustområden. I brevet uppmanar SVA om hjälp att vara uppmärksam på ökad eller onormal dödlighet bland vilda fåglar. SVA planerar också en informationsdag om fågelinfluensa för jägare i kustnära områden och SVA uppmanar alla som observerar döda fåglar att kontakta Viltsektionen eller Avdelning för sjukdomskontroll. Telefonnr till SVA är 018-67 40 00.

Jordbruksverket har också gått ut med ett brev till hobbybesättningar angående vikten att hindra kontakter mellan de egna djuren och vilda fåglar.

Källa: Fjäderfä 3-2007

Författare: Sven Secher


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.