Avels- och kläckeriföretag för fjäderfä

Cobb-Vantress Inc. www.cobb-vantress.com
Euribrid B.V. www.euribrid.com
Gimranäs www.gimranas.se
Hendrix Hy-Line www.hyline.com
Hubbard Isa www.hubbard-isa.com
Lohmann www.ltz.de
Ross www.rossbreeders.com
Shaver www.shaverpoultry.com
Swedegg www.swedegg.se
Swedfarm www.swedfarm.se

Avelsföreningar

Svenska Rasfjäderfäförbundet hem2.passagen.se/srfriks/

Branschföretag, Äggproduktion

Adelsö Ägg www.adelsoagg.se
Alsbo Hönseri www.alsbo.nu
Danæg www.danaeg.dk
Dansk Erhvervsfjerkræ www.landbrug.dk
Det Danske Fjerkræraad www.danskfjerkrae.dk
Gotlandsägg www.gotlandsagg.se
Hallandsägg AB www.hallandsagg.se
International Egg Commission www.internationalegg.com
Kronägg www.kronagg.se
Margretehills gård www.margretehill.se
Nordhammar Hönseri www.algonet.se/~nordham
Norrlandsägg Ek för www.norrlandsagg.se
Pelle & Lisa www.pellelisa.se
Stjärnägg www.stjarnagg.se
Svenska Lantägg AB www.svenskalantagg.se
The American Egg Board www.aeb.org
Thuressons Hönseri AB www.olandsagg.com
United Egg www.unitedegg.org
Västkustägg www.vastkustagg.se
Yttertavle Ägg www.yttertavleagg.com
Östgötaägg www.ostgotaagg.com

Branschföretag, Övrig fjäderproduktion

Dansk Ehrvervsfjerkræ www.erhvervsfjer.landbrug.dk/
Guldfågeln www.guldfageln.se
Ingelsta Kalkon www.ingelstakalkon.se
Kronfågel www.kronfagel.se
Lagerbergs Kyckling AB www.lagerbergs.se
Spira www.spira.se
Torsåsens Fågelprodukter AB www.torsasen.com

Finansiering

Akelius www.akelius.com
Bankboken www.bankboken.nu
Bankgirot www.bgc.nu
Föreningssparbanken www.foreningssparbanken.se
Ikanobanken www.ikanobanken.se
JP Banken www.jpbank.se
Landshypotek www.landshypotek.se
Länsförsäkringar Bank www.lansforsakringar.se/bank
Nordbanken www.nb.se
NUTEK www.nutek.se
Postgirot www.postgirot.se
S E B www.sebanken.se
Skandiabanken www.skandiabanken.se
Stadshypotek www.handelsbanken.se
Stockholms Fondbörs www.stockholmsborsen.se
Tryggbanken www.trygghansa.se
Valautakurser www.teledata.se/valuta
Östötabanken www.oeb.se

Foder

Finska Foder www.suomenrehu.com
Jönköpings Lantmän www.jonkopings.lantmen.se
KLF www.klf.nu
LFU AB www.lfu.se
OTA A/S www.oyta.dk
Skåne Möllan www.skane-mollan.se
Spannfod Agro AB
www.spannfodagro.se
Spannexgruppen EDEL
www.edelfoder.se
Svalöv-Weibull www.swseed.se
Svenska Foder AB www.svenskafoder.se
Svenska Lantmännen www.lantmannen.se

Forskning

Jordbrukstekniska institutet www.jti.slu.se
Livsmedelssverige Hönshållning www.livsmedelssverige.org/hona
Stiftelsen Lantbruksforskning www.lantbruksforskning.se
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU www.slu.se

Företag och personal

Tyvärr finns inga artiklar som stämmer överens med dina önskemål.

Handel, livsmedel, konsumenttorg, etc.

Bergendahlsgruppen www.bergendahls.se
COOP www.coop.se
Hemköp www.hemkop.se
ICA www.ica.se
KONSUM www.kf.se
Konsumenter i samverkan www.konsumentsamverkan.se
Konsumentföreningen Stockholm www.kf.se/templates/KFCommunity____518.aspx
KRAV www.krav.se
Källbergs Industrier AB www.kallbergs.se
Lidl www.lidl.se
Livsmedelsverket www.slv.se
Netto www.netto.se
Sveriges Konsumentråd www.konsument.a.se
Willys www.willys.se
Willys hemma www.willyshemma.se
Vivo www.sth.vivo.se

Information om fjäderfä

Poultry Museum, Kansas, USA www.poultryscience.org/psapub/pmuseum.html
Poultry Science Association Purdu University ag.ansc.purdue.edu/poultry/
Texas A&M University gallus.tamu.edu
Wattnet www.wattnet.com

Internationellt fjädersektorn

a.v.e.c www.avec.dk
American Poultry Association www.ampltya.com
Canadian Egg Marketing www.canadaegg.ca
Danæg www.danaeg.dk
Dansk Ehrvervsfjerkræ www.erhvervsfjer.landbrug.dk/
Det Danske Slagtefjerkræ www.danskfjerkrae.dk
Finnish Food and Drink Industries www.etl.fi
IEC International Egg Commission www.internationalegg.com
Norsk Fjorfelag www.nfl.no
Norske Opplysningskontoret for egg og hvitt kjott www.egg.no
Poultry Science Virtual Labrary, Texas posc.tamu.edu/library/dother.html
The American Egg Board www.aeb.org
WPSA www.wpsa.com/wpsa2/

Internationellt övrigt

A/S Holmegårds Rugeri www.hr.dk
Danæg A/S www.danaeg.dk
Danpo A/S www.danpo.dk
Ex-Trade www.ex-trade.com
Hedegaard Foods Mölbjergs Rugeri A/S www.molbjerg.dk
Landbrugets Rådgivningscenter www.lr.dk
Landbruksraadet www.landbrug.dk
Nordgen www.nordgen.org
Robert Damkjær A/S www.robert.com
Rose Poultry www.rosepoultry.dk
Sanovo Foods A/S www.sanovo.dk
Scanlayer www.scanlayer.dk

Lagar och regler

Djurskyddslagen www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880539.HTM

Leverantörer till fjäderbranschen


Abetong www.abetong.se
Astimac AB www.astimac.se
Akzo Nobel www.akzonobel.se
Anticimex www.anticimex.se
Big Dutchman Int. GmbH www.bigdutchman.de
Brinks Träindustri www.lantbruksnet.se/brinks
Bygglant www.bygglant.se
Claes Ohlson www.clasohlson.se
Energiteknik Vetoenergi
Furab
www.vetoenergi.se

www.furab.se
Gimranäs www.gimranas.se
Högberga AB www.hogbergaab.se
Industristängsel www.industristangsel.se
Infomatic www.infomatic.se
Lactamin www.lactamin.se
Landmeco A/S www.landmeco.dk
MPA El- & Lantbrukspec. www.mpael.se
Lantbutiken www.lantbutiken.se
Nomor AB www.nomor.se
Novab www.novab.nu
Olisystem AB www.olisystem.se
Omni-Pac AB www.omni-pac.info
OTA A/S www.oyta.dk
Pharmaxim Sweden AB www.pharmaxim.com
Ramsta Robotics www.ramstarobotics.se
Sveaverken www.sveaverken.com
Swedfarm www.swedfarm.se
TecnoVap www.tecnovap.se
Turbovent A/S www.turbovent.dk
Victorsson Poultry AB www.victorssonpoultry.se

Myndigheter, verk och institutioner

Djurskyddsmyndigheten www.djurskyddsmyndigheten.se
Jordbruksdepartementet jordbruk.regeringen.se/
Jordbruksverket www.sjv.se
Livsmedelsekonomiska institutet www.sli.lu.se
Livsmedelsverket www.slv.se
SVA www.sva.se

Mässor och utställningar etc.

Lyckat nordiskt möte Harry J. Blokhuis: Vi har en lag och 2012 gäller
Tage Lysgaard: 'Brasilien kommer inte att kunna föda hela världen'
Kvotsystem i Kanada
'Intressant'
Kommentarer från Danmark, Finland och Sverige
Varför gör folk som de gör?
Dags för mer nordiskt samarbete?
CapMan Buyout Business Unit: 'Investerar i fjäderfä'
Agromek www.agromek.dk
Elmia www.elmia.se
EuroTier www.dlg.org
Expoaviga www.expoaviga.com
Mila www.mila-agro.com
Salon Agriculture www.salon-agriculture.com
SPACE www.space.fr
Viv Europe www.viv.net

Organisationer, fjäderfä

Fjäderfäcentrum www.fjaderfacentrum.se
Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion www.ekoagg.se
SFS-Svenska Ägg www.svenskaagg.se
Svensk Fågel www.svenskfagel.se
Svenska Rasfjäderfäförbundet hem.passagen.se/srfriks/

Organisationer, övriga

Tyvärr finns inga artiklar som stämmer överens med dina önskemål.

Rådgivning och utbildning

Fjäderfäcentrum www.fjaderfacentrum.se

Tidskrifter, tidningar och övrig media

Agriculture www.agriculture.com
Agronomics www.agronomics.se
ATL www.atl.nu
Dansk Ehrvervsfjerkræ www.erhvervsfjer.landbrug.dk
Farm Journal www.farmjournal.com
Fjorfe www.nfl.no
Land www.media.lrf.se
Land Lantbruk www.lantbruk.com
Lantmannen www.lantmannen.com

Veterinärt

Statens Veterinärmedicinska anstalt www.sva.se
SVA www.sva.se