2009-02-15

Miljöstyrningsrådets råd är ett slag i luften


Charlotta Frenander, jurist på Miljöstyrningsrådet (MSR), bekräftar att något krav på att svensk djurskyddslagstiftning ska följas inte kan ställas i en offentlig upphandling. MSR försöker i sina förslag till upphandlingskriterier att visa på de möjligheter som ändå finns att inom ramen för EU:s lagstiftning komma en bit på vägen.

Miljöstyrningsrådet (MSR) är ett aktiebolag som ägs av staten, Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenskt Näringsliv. MSR är en av huvudaktörerna för genomförandet av regeringens handlingsplan för miljöanpassad upphandling 2007-2009. I det arbetet ingår, förutom information och utbildningsinsatser, att hela tiden uppdatera och förbättra de upphandlingskriterier som MSR redan tillhandahåller. MSR samarbetar i det arbetet med många intressenter från den offentliga sektorn, det privata näringslivet samt forsknings- och miljöorganisationer.
Som nämnts i artikeln om livsmedelsupphandlingen i Laholms kommun på föregående sidor, ger inte ”Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kött, fågel och ägg” något stöd till den kommun som händelsevis tänkt sig att skriva in kravet på svensk djurskydds-lagstiftning i sitt förfrågningsunderlag.

Svårt hitta möjligheter
– Att kräva svensk djurskyddslagstiftning skulle innebära ett gynnande av svenska produkter, konstaterar Charlotta Frenander, jurist på MSR. Men vi försöker ändå att visa på de möjligheter som finns och på goda föresatser inom EU. Det är verkligen svårt, men vi försöker göra det bästa av situationen.
Charlotta Frenander berättar att en viktig del av arbetet består i att bedriva lobbying, för att på så sätt försöka påverka EU att närma sig den svenska nivån. Dessutom försöker man att hitta och ta fasta på positiva trender inom EU.
Charlotta Frenander betonar att MSR givetvis inte kan rekommendera upphandlingskriterier som strider mot lagen om offentlig upphandling. Hon anser att redan MSR:s nuvarande kriterier är nästan på gränsen för vad som kan accepteras.

Tänjer formuleringarna

– Vi har verkligen tänjt på formuleringarna. Vi har försökt visa att här finns möjligheter, men det är också upp till den upphandlande organisationen att ta ansvaret.
Peter Wenster sitter i styrelsen för MSR som representant för Sveriges Kommuner och Landsting. Han säger att det blir allt vanligare att kommuner och landsting använder sig av MSR:s upphandlingskriterier.
Tyvärr måste dock slutsatsen bli att denna utveckling är till föga tröst för svenska lantbruksföretagare – och svenska skolelever.
Den som vill ta del av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kött, fågel och ägg kan göra detta genom att gå in på följande webadress:
www.msr.se/sv/upphandling/kriterier/livsmedel/kott-fagel-och-agg

Björn Lundbeck

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Fjäderfä nr 8-2008

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.