2012-05-10

Spretig praxis efter Rättviksdomen men MSR ändrar inte råden

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd för målet med Rättviks kommuns livsmedelsupphandling, föranleder inte Miljöstyrningsrådet (MSR) att ändra sina råd när det gäller vilka djurskyddskrav som kommuner kan ställa.
– Det är inte möjligheten att ställa djurskyddskrav som har prövats, utan möjligheten att följa upp och kontrollera dessa krav, förklarar Monica Sihlén på MSR.

Som Fjäderfä tidigare har berättat så innebär Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd för Rättviks kommun att domen i kammarrätten i Sundsvall står fast. Detta innebär att upphandlingen ska göras om vad gäller animaliska livsmedel. Samtidigt finns det en dom i kammarrätten i Stockholm gällande en livsmedelsupphandling i Sigtuna kommun som pekar åt motsatt håll.
– Rent juridiskt är det en spretig praxis, konstaterar Monica Sihlén på MSR. Högsta förvaltningsdomstolens beslut föranleder dock inte oss att ändra våra råd till upphandlande myndigheter när det gäller vilja djurskyddskrav som kan ställas. I kammarrätten var det nämligen inte möjligheten att ställa djurskyddskrav som prövades, utan kommunens möjlighet att följa upp och kontrollera dessa krav. I domen kommer kammarrätten fram till att certifiering krävs för att kontroll ska vara möjlig.

Monica Sihlén påpekar vidare att i målet i kammarrätten i Stockholm gällande Sigtuna kommuns livsmedelsupphandling så prövades heller inte djurskyddskraven, utan enbart kontrollmöjligheterna. Där kom kammarrätten fram till att kommunen visst har möjlighet att kontrollera de ställda kraven.

– Eftersom det nu finns ett flertal kammarrättsdomar när det gäller vilka djurskyddskrav som får ställas och som spretar åt olika håll, så hade det varit väldigt bra med en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom hade det varit önskvärt att Högsta förvaltningsdomstolen begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Det är viktigt att regelverket tolkas lika inom hela EU. Men av någon anledning har det aldrig inträffat att en svensk domstol har rådfrågat EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Björn Lundbeck

Läs mer om Rättviks offentliga upphandling

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.