2012-05-10

Martin & Servera nöjd med verifieringskrav

Nils Berntsson, marknadsdirektör på Martin & Servera, ser både positiva och negativa konsekvenser av Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte bevilja Rättvik prövningstillstånd.
– Det som är bra är att det nu står klart att krav som ställs i livsmedelsupphandlingar måste kunna verifieras. Den negativa följden är vi nu har två kammarrättsdomar som pekar åt motsatta håll, vilket inte är bra för någon.


I den dom från kammarrätten i Sundsvall, som nu står fast, gällande Rättviks kommuns livsmedelsupphandling, konstateras att kommunen inte har lyckats visa att en effektiv uppföljning och kontroll ska kunna ske.

– Det är bra att vi nu har fått fastslaget att krav som ställs måste kunna verifieras, säger Nils Berntsson. Vi har redan inlett diskussioner tillsammans med Miljöstyrningsrådet och den övriga branschen där vi försöker diskutera oss fram till hur djurskyddskrav ska kunna följas upp på ett praktiskt hanterbart sätt.

– Verifiering måste kunna ske före tilldelningsbeslutet, och vi anser inte att en leverantörsförsäkran är tillräcklig. Vi har egna erfarenheter av att så inte är fallet.

Kammarrätten i Stockholm ansåg dock i domen gällande Sigtuna kommuns livsmedelsupphandling att en leverantörsförsäkran är fullt tillräcklig. En upphandlande myndighet är enligt kammarrätten i Stockholm inte skyldig att vid utvärderingen kontrollera om uppgifterna som lämnats i ett anbud är riktiga, när omständigheterna i det enskilda fallet inte ger anledning att ifrågasätta detta.

Det är alltså på denna punkt som de båda kammarrättsdomarna gällande Rättvik respektive Sigtuna framförallt pekar åt olika håll. Och här är den juridiska förvirringen lika stor som tidigare efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Rättviks kommun.

Björn Lundbeck

Läs mer om Rättviks offentliga upphandling

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.