2012-05-14

Rättviks juridiska ombud:

– Kammarrättens dom strider mot EU-direktivet

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd för målet med Rättviks kommuns livsmedelsupphandling innebär att den dom i kammarrätten i Sundsvall som nu står fast, motsägs av en nyligen avkunnad dom i EU-domstolen, och dessutom strider mot EU-direktivet. Det menar förbundsjuristen Mathias Sylwan, juridiskt ombud för Rättviks kommun.

Som Fjäderfä tidigare berättat så meddelade Högsta förvaltningsdomstolen inte prövningstillstånd för målet med Rättviks kommuns livsmedelsupphandling. Detta innebär att kammarrättens i Sundsvall dom står fast och att Rättvik måste göra om livsmedelsupphandlingen.

– Det är beklagligt och frustrerande att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd och aldrig lyfter upphandlingsmål till EU-domstolen, säger Mathias Sylwan, samtidigt som han i nästa andetag konstaterar att i just det här fallet kanske det inte gör så mycket.

– Dagen efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut kom det nämligen en dom från EU-domstolen som motsäger kammarrättens uppfattning att endast intyg från oberoende organ eller fristående personer är godtagbara bevis på att leverantören uppfyller ställda djurskyddskrav, samt att information eller intyganden från företagen aldrig duger som bevis. Enligt EU-domstolen bör anbudsgivarna få använda alla former av bevis på att ställda krav uppfylls, till exempel teknisk dokumentation från tillverkaren.

Den dom i EU-domstolen (mål C-368/10) som Mathias Sylwan hänvisar till avkunnades den 10 maj och handlar om en upphandling av kaffe, kakao, socker och mjölkpulver till kaffeautomater, gjord av en holländsk regional myndighet.

– Även om målet inte handlar om djurskyddskrav så för EU-domstolen ett allmänt resonemang om att det måste få finnas flera sätt att styrka att produkter uppfyller de krav som den upphandlande enheten har ställt. Som exempel på ett sådant godtagbart bevis nämner domstolen teknisk dokumentation från tillverkaren. I anslutning till den här formuleringen i domen refererar för övrigt EU-domstolen till det EU-direktiv* som ligger till grund för lagen om offentlig upphandling och där det står att ”alla andra lämpliga bevismedel” ska godkännas.

I domen från kammarrätten i Sundsvall gällande Rättviks upphandling är slutsatserna helt annorlunda när det gäller den upphandlande enhetens möjligheter att kontrollera att kraven uppfylls. Där sägs att om en kontroll ska fylla någon funktion och tillgodose kravet på likabehandling, så bör den utföras av någon i förhållande till anbudsgivaren fristående person eller något fristående organ. Att anbudsgivaren eller en underleverantör till anbudsgivaren intygar eller försäkrar att djurskyddskraven kommer att uppfyllas, duger inte enligt kammarrätten.
Innebörden av Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd för Rättviks kommun blir nu enligt Mathias Sylwan att livsmedelsupphandlingen måste göras om.

– Fast det hade man kanske blivit tvungna till ändå, eftersom det har gått så lång tid sedan den påbörjades. Däremot ska inte Högsta förvaltningsdomstolens beslut ses som någon bekräftelse på att kammarrätten i Sundsvall har dömt rätt.

Björn Lundbeck
* Direktiv 2004/18/EG

Läs HÄR mer om Rättviks upphandling!
/Sven Secher

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.