2012-12-11

Axel Hansson om den offentliga upphandlingen:

Det ska gå att ställa krav

Visserligen går det framåt för vissa kommuner som i sin livsmedelsupphandling vill ställa och driva igenom rimliga krav på till exempel djurskydd. Men Fjäderfä har i kontakter med några kommunala upphandlare under hösten 2012 också noterat en osäkerhet kring vilka krav som kan ställas vid offentlig upphandling av livsmedel. En som menar att det går att ställa krav är Axel Hansson, upphandlingsexpert på LRF.

– En upphandlande myndighet får ställa nationella krav, förutsatt att man motiverar dem och beskriver hur man ska följa upp kraven, säger Axel Hansson.

Axel Hansson stödjer sin ståndpunkt bland annat på domen för Sigtuna kommun och på de råd som Miljöstyrningsrådet ger.

– Sigtunadomen var otroligt viktig. Den visar att till exempel en kommun får ställa djurskyddskrav i upphandlingen och att detta är ok enligt EU-rätten. Det kan inte vara rätt att upphandlande myndigheter endast ska kunna ställa krav på miniminivåer inom livsmedel och anta budet med det lägsta priset. En myndighet måste helt enkelt kunna ställa egna miljökrav.

Den springande punkten i Sigtunadomen, liksom i den lika kända Rättviksdomen (Spretig praxis efter domar) (Rättvik tvingas göra om upphandling ...) har varit möjligheten att följa upp och kontrollera de krav som ställs.

– Ja, det stämmer att invändningar brukar handla om att man säger att man inte kan följa upp och kontrollera. Men det finns möjligheter att göra detta genom att den upphandlande myndigheten kan visa att den kan göra stickprovskontroller med rimlig frekvens och säkerhet, säger Axel Hansson.

Han menar också att utvecklingen går mot att grossisterna allt mer jobbar med att ta fram produkter som stämmer med Miljöstyrningsrådets råd. (www.msr.se, Miljöstyrningsrådet).

För att bli mer konkret, ställer vi följande avslutande fråga till Axel Hansson:
Kan en offentlig upphandlare ställa krav på så specifika saker som ”icke näbbtrimning” och ”maximal beläggning”?
– Ja, absolut. De kraven har Miljöstyrningsrådet tagit fram.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 10-2012.
Läs mer om offentlig upphandling i teori och praktik

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.