2012-12-10

Kommuner vill ofta ha eko men kräver inte alltid svensk lag

Alltså:

Kommuner siktar ofta på hög andel ekologiska livsmedel

– men kräver inte djurskydd enligt svensk lag

Vissa kommuner säger nej till fullt lagenliga ägg, som ägg från inredda burar, samtidigt som de säger ja till kyckling som producerats på ett sätt som är förbjudet i Sverige.

Landets två största kommuner, Stockholm och Göteborg, köper dock ägg från alla produktionsformer medan man för matfågel inte ställer krav motsvarande svensk djurskyddslag.

Det är också vanligt att man siktar högt när det gäller ekologiskt i de totala inköpen samtidigt som man på vissa livsmedel inte vet om de uppfyller kraven i svensk djurskydds-lagstiftning.

Dessa ”inkonsekvenser” framgår av Fjäderfäs rundringning till ”upphandlingsansvariga” i några svenska kommuner hösten 2012.

Vi redovisar här några kommunexempel. Se även papperstidningen Fjäderfä nummer 10-2012.

Helsingborg satsar ekologiskt och följer MSR-råd 

Örebrogruppen – 15 kommuner som upphandlar gemensamt 

Malmö vill 100 procent ekologiskt & världsbäst 

Det ska gå att ställa krav

En genomgång av
den offentliga
serveringen från
okt 2011. Inne-
hållsrik och med
många konkreta
exempel.

Jag vill beställa rapporten

"Den offentliga maten"


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.