2012-12-11

Helsingborg satsar ekologiskt och följer MSR-råd

Helsingborgs kommun inleder i början av 2013 en ny upphandling av livsmedel, då en så kallad annonsering går ut. Det betyder att man lämnar ut ett underlag för leverantörer att lämna offert på.

När det gäller ägg och äggmassa ligger värdet på cirka 660 000 kronor och för matfågel som kyckling och kalkon (både färskvaror samt beredda och oberedda djupfrysta produkter) på drygt två och en halv miljon kronor. (Av det totala matfågelköpet står färskvaran för en mindre del: 370 000 kronor).

Tjänstemännen på kommunen säger till Fjäderfä att man om möjligt vill nå ett avtal helst innan sommaren för dessa livsmedelsleveranser till kommunen under den kommande avtalsperioden.

Ägg viktig del för att nå ekomålet

Linda Bjarle på Helsingborgs stad berättar att man har som mål att nå 40 procent ekologiskt till år 2015. 40 procent gäller alla varugrupper rakt över, beräknat på det totala inköpsvärdet för staden, räknat i kronor. Hon säger också att den stora andelen ekologiska varor främst kommer att komma från volymprodukter som till exempel kaffe, mjölk och ägg medan andelen för vissa andra varugrupper kan bli mindre än 40 procent, i vissa fall betydligt lägre procentsats. Satsningen på att nå så högt som 40 procent ekologiskt, utgår från Helsingborg stads miljöprogram.

Den årliga ”äggaffären”, där tjänstemännen således just nu siktar på upphandling av en stor andel ekologiska ägg, omfattar för ett år 15 000 kilo ägg. Till detta kommer även helägg i dunk (som främst går till kommunens två stora kök Fredriksdal och Kungshult) med en volym på 3 500 kilo helägg.

Följer Miljöstyrningsrådets råd

När Fjäderfä ställer lite mer detaljerade frågor kring vilka krav det går att ställa på djurskydd, så hänvisas vi till Anders Vedin som är jurist på upphandlingsenheten. Han säger att det inte är helt enkelt att ställa djurskyddskrav på ett sätt så att man vet att de håller juridiskt. I grunden följer man därför de råd som Miljöstyrningsrådet har tagit fram som vägledning åt offentliga upphandlare.

Vad säger ni om matfågel som till exempel kyckling? Ställer ni några krav på den kyckling som kommer att ingå i den kommande upphandlingen?
– Rent generellt använder vi i tillämpliga delar Miljöstyrningsrådets krav inom djurskydd. Ett viktigt krav i Miljöstyrningsrådets kravdokument är att maximal tillsatt vattenhalt inte är större än 15 procent och att tillförd marinad ska deklareras för samtliga produkter. Andra krav är att kycklingen ska uppfylla minimikraven i EU:s direktiv 2007/43/EG och att leverantörerna ska kunna dokumentera var djuren är kläckta, uppfödda och slaktade.

Fortfarande osäkert

På frågan om det kan bli så att Helsingborg accepterar kyckling som är uppfödd på ett sätt som strider mot svensk djurskyddslag, säger Anders Vedin att ett av de viktigaste kraven är att man ska kunna följa upp att djuren är helt bedövade vid avlivning. I övrigt sägar han att rättsläget kring vilka krav som går att ställa alltjämt är oklart. Detta trots kända domar i kommunerna Sigtuna och Rättvik, vilka Fjäderfä  tidigare har berättat om.

– Det är en väldigt oklar situation om man ser till praxis kring vilka krav som vi kan ställa. Men vi jobbar med frågan och när det gäller djurskyddsdelen i vårt kommande upphandlingsunderlag är vi inte helt färdiga. Vi hoppas kunna gå så långt som möjligt, men samtidigt har vi ett hårt regelverk med en osäker praxis att ta hänsyn till.

– Förhoppningsvis får vi en rättsutveckling som tydligare talar om vilka krav vi offentliga upphandlare kan ställa, säger Anders Vedin.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 10-2012.

Fotnot angående Helsingborg

I Fjäderfä nummer 7-2012 refererades ett seminarium under politikerveckan på Gotland där det uppgavs att Helsingborg hade beslutat att inte köpa in ägg från inredda burar. Senare har det framkommit att något sådant beslut aldrig har funnits. Som framgår av artikeln ovan, tycks nu inriktningen i det konkreta upphandlingsarbetet istället vara ekologiska ägg, vilket i så fall skulle innebära att ägg från både frigående höns och höns i inredda burar faller bort. Totalt omfattar upphandlingen inom Helsingborg stad, Upphandlingsenheten, nära 20 årston ägg.
Läs mer om offentlig upphandling i teori och praktik

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.