2012-12-11

Örebrogruppen

– 15 kommuner som upphandlar gemensamt

Örebro läns kommuner gör sin upphandling tillsammans med Köping, Arboga och Kungsör i Västmanland, vilket ger en gemensam livsmedelsupphandling för totalt 15 kommuner. Miljösamordnare Lisa Pettersson på Upphandlingsenheten i Örebro kommun berättar att kommungruppen nyligen avslutade en upphandling som gäller från och med februari 2013.
Här ställdes ett antal generella djurskyddskrav som handlar om frihet från salmonella, antibiotikaanvändning endast av medicinska skäl, transporttid till slakt (max 12 timmar för fjäderfä) samt att djuret är helt bedövat när avblodning sker.

Säger nej till näbbtrimning

Ett specifikt djurskyddskrav som kommunerna ställde när det gäller matfågel, är att näbbtrimning inte får tillämpas vid uppfödningen. Däremot finns inget krav på maximal beläggning, för att nämna en faktor där den svenska djurskyddslagstiftningen för kyckling är hårdare än andra länders.

När det gäller ägg kräver dessa 15 mellansvenska kommuner, förutom tidigare nämnda allmänna krav, ägg från frigående höns när det gäller skaläggen som ligger på årlig total volym på nära 100 000 kilo. Man accepterar således i den nya upphandlingen inte ägg som produceras i fullt lagliga inredda burar.

Fördelningen av äggvolymen var under föregående år (2011):

cirka 15 000 kilo i 15-pack,
cirka 10 000 kilo ekologiska i 10-15-pack,
cirka 50 000 kilo lösvikt
samt cirka 21 000 ekologiska lösvikt.

Lisa Pettersson säger att äggvolymerna beräknas ligga på dessa nivåer både i år och under 2013.

Kravet på frigående höns (i det nya avtalet enligt ovan) gäller dock inte kokta skalade ägg (cirka 1 400 kilo per år) eller äggmassa omfattande drygt 13 000 kilo.

Däremot torde kravet på att ägg och matfågel inte får komma från näbbtrimmade fjäderfän gälla hela volymen inköp av ägg, äggprodukter och matfågel. Som bekant måste ställda krav kunna kontrolleras, enligt lagen om offentlig upphandling. Noterbart i detta sammanhang är att näbbtrimning är förbjudet (och inte heller förekommer) i svensk hönshållning medan mer eller  mindre kraftig näbbamputation är vanligt i många andra europeiska länder.

När det gäller fågelkött köper kommunerna höns-kött samt kalkon- och kyckling i en rad olika produkter så som filé, bröst, lår, ben, klubba och korv. Huvuddelen är fryst och ursprungsland är både Sverige och andra länder.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 10-2012.

Läs mer om offentlig upphandling i teori och praktik

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.