2012-12-11

Malmö vill 100 procent ekologiskt & världsbäst

Malmö stad har en uttalad ambition att år 2020 uppnå 100 procent ekologiska livsmedel, enligt  Camilla Ljungman på upphandlingsenheten.

Kravspecifikationen i innevarande upphandling innehåller en uppmaning till anbudsgivarna att på varje artikel offerera ett ekologiskt alternativ, om ett sådant finns. Här finns inga specifika djurskyddskrav utöver EU-nivå. Däremot finns andra sorters krav, som EU-ekologiskt och Krav.

Detta har inneburit att andelen ekologiska livsmedel har ökat från 28 procent år 2009 till 36 procent 2012 och andelen ekologiska ägg (av totalt 77 000 kilo ägg) bedöms ha ökat i ungefär samma utsträckning. I sin strävan efter att bli så ekologiska som möjligt har Malmö när det gäller kyckling utöver grossistavtalet med Martin & Servera även slutit ett avtal med Bosarps som gäller ekologisk kyckling. Här handlar det dock om marginella volymer och om det blir leveranser av lokalt och ekololgiskt uppfödd kyckling återstår att se.

Camilla Ljungman uttryckte i kontakten med Fjäderfä tidigt i höstas, en osäkerhet kring möjligheterna att kunna kontrollera och följa upp ställda djurskyddskrav. Man har inga specifika djurskyddskrav utan fokus ligger som framgår på ekologiska livsmedel.

Malmö gick nyligen dessutom ut med att man vill bli ”världsbäst” på skolmat. Fjäderfä avser att studera denna
satsning.                                             

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 10-2012.
Läs mer om offentlig upphandling i teori och praktik

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.