2013-03-14

Miljöstyrningsrådets baskrav vid upphandling av ägg

Tidningen Fjäderfä har i flera år skrivit om den kommunala upphandlingen av ägg och fågelkött. Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom hållbar upphandling. Detta är vad Miljöstyrningsrådet säger om ägg.

• Hela ägg och produkt av ägg ska ha producerats av höns som har haft tillgång till värprede, sandbad och sittpinne.
• Näbben på värphöns ska ej trimmas eller på annat sätt rutinmässig förändras.
• Antibiotika ska användas endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
• Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.

Krav på ägg från frigående höns anges ej av MSR.

Källa: www.msr.se

Läs mer: Kommuner begär ägg ...


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.