2013-05-08

Medborgarförslag för burägg

Advokat Martin Erling har på uppdrag av Aniagra Produktions AB utrett frågan om på vilken grund vissa kommuner kräver ägg från frigående höns i sin upphandling.

Frågan har gällt om kravet är förenligt med Miljöstyrningsrådets kriterier för lagen om offentlig upphandling och det har klarlagts att MSR inte rekommenderar ägg från något särskilt system.
Ett antal äggproducenter har lämnat in Medborgarförslag till sina kommuner avseende upphandlingen av ägg.

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom hållbar upphandling. Läs mer: www.msr.se .

Kommuner begär ägg ...


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.