2013-06-18

Global mat i Malmö

År 2020 ska ALL MAT som serveras i Malmö stad vara ekologisk.
När det gäller ambitionsnivån för djurskyddet så förefaller den vara betydligt lägre. Konkreta exempel på detta är att Malmö stad serverar matfågel från Brasilien, Tyskland, Frankrike, Thailand och Danmark.               
På äggsidan är förhållandet detsamma med många livsmedel med ägg från produktionsförhållanden som inte tillåtna i Sverige.

På Malmö stads hemsida kan man ta del av den matpolicy som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010. Där står att all mat som serveras i kommunen år 2020 ska vara ekologisk. I dag är den ekologiska andelen av maten 37 procent.

I det förfrågningsunderlag som ligger till grund för det nuvarande avtalet om livsmedelsleveranser med grossisten Martin & Servera uppmanas anbudsgivarna att på varje artikel offerera ett ekologiskt alternativ, om ett sådant finns. Med ekologiskt avses i detta sammanhang
EU-ekologiskt. 

S.M.A.R.T
En viktig del av matpolicyn utgörs av den så kallade ”Ät S.M.A.R.T.-modellen” där bokstaven R står för ”Rätt kött, rätt grönsaker” och bokstaven T för ”Transportsnålt”.

Så här sammanfattas målsättningen när det gäller kött:
”Konsumtionen av alla sorters kött ska minska. Det kött som köps in ska av miljö- och djuretiska skäl vara ekologiskt producerat.”

Och så här sammanfattas transportsnålt:
”I Malmö stad ska vi minimera transporternas miljö- och klimatpåverkan och så långt det är möjligt säsongsanpassa inköpen. För att öka konkur-rensen och gynna små och medelstora företag ska lokala leverantörer ges förutsättningar att sälja sina produkter.”

Tidningen Fjäderfä har granskat denna matpolicy lite närmare. Vi ville veta hur policyn ser ut i praktiken. Inte minst ville vi veta vilka krav som ställs på de produkter som inte är ekologiska och vi koncentrerade oss givetvis på de råvaror som i första hand intresserar Fjäderfäs läsare, nämligen kalkon- och kycklingkött samt ägg och äggprodukter.

30 livsmedel synade
Utifrån en lista över den totala mängd livsmedel som Malmö stad köpte in under tremånadersperioden februari-april i år valde vi ut ett drygt 30-tal produkter där fågelkött respektive ägg ingår. Vi ställde sedan frågor till kommunens inköpsavdelning om fågelköttets respektive äggprodukternas ursprungsländer. Dessutom efterfrågade vi leverantörerna till produkterna.

Kommunen själv kan inte svara
Det visade sig att personalen på inköpsavdelningen på kommunen inte själva kunde besvara våra frågor, utan de var tvungna att i sin tur kontakta sin livsmedelsleverantör, Martin & Servera. Därefter dröjde det ett par dagar innan Fjäderfä via inköpsavdelningen fick svaren från Martin & Servera. Här nedan redovisas svaren vi fick.

Matfågel: En av elva svenskt
Värt att notera är att när det gäller kalkon- och kycklingkött i olika former, så har endast en av totalt elva produkter Sverige som ursprungsland för köttråvaran. Då handlar det om kycklingklubba, egen märkesvara för Martin & Servera. I övrigt är det en synnerligen global touch över spridningen på fågelköttets ursprungsländer och låt oss i det följande berätta om några exempel.

Köttråvaran till skivad, rökt kalkon har sitt ursprung i Brasilien, liksom rökt, skivat kalkonbröst. Båda dessa produkter är Martin & Serveras egna märkesvaror. Skivad, rökt kyckling har sitt ursprung i Danmark. Leverantör är BE Chark, en tillverkningsanläggning i Halmstad som ägs av Scan.

Kalkonschnitzelns kalkonkött har sitt ursprung i Frankrike. Findus är leverantör. Rökt kalkonbröst har sitt ursprung hos tyska kalkoner och är levererade under Martin & Serveras eget varumärke.  Kyckling i form av salladsfilébitar samt kokt sal-ladskyckling levereras av Findus och har sitt ursprung i thailändsk kyckling. Även kycklingspet-ten och kycklingpytten från Findus är gjorda på kyckling uppfödd i Thailand. Inte heller kycklingpajen, levererad av Procordia, bryter mönstret med thailändsk kyckling. Beträffande kycklingpizzan, Martin & Serveras egen märkesvara, har vi inte kunnat få besked om kycklingköttets ursprungsland.

Ägg: blandad global kompott
Så över till majonnäsen. Findus är leverantör till ”Delad majonnäs”. Här uppges äggen komma från Tyskland, Sverige eller Danmark. När det gäller ”Majonnäs äkta”, egen märkesvara från Martin & Servera,  så har någon uppgift om äggens ursprungsland inte stått att finna.

Skaläggen bär dock svensk prägel. Malmö stad serverade under den aktuella tremånadersperioden enbart ägg med ursprung i Sverige och de var levererade av Stjärnägg och Svenska Lantägg. Både ägg från höns i inredd bur och ekologiska höns används.

De kokta, skalade äggen uppges däremot komma från danska värphöns och är producerade i Danmark som en egen märkesvara från Martin & Servera. Produktionsformen är okänd då någon information om detta inte har givits.

Följande maträtter, levererade av Findus, innehåller ägg som uppges komma från en grupp EU-länder, Tyskland, Sverige eller Danmark: Äggakaka med rökt fläsk, pannkaka enkelvikt, tunnpannkaka samt ugnspannkaka. Den glutenfria pannkakan från Laggen är däremot garanterat gjord på svenska ägg.

För några produkter från Lantmännen AXA (Kungsörnen) saknade vi vid pressläggningen uppgifter om äggens ursprungsland: Äggvåfflor, fläskpannkaka, räkomelett, omelett med skinka och ost, ekologisk pannkaka, ekologisk ugnspannkaka samt plättar. Inte heller i Martin & Serveras enkelvikta pannkaka har vi fått besked om äggens ursprung.

Avslutningsvis återknyter vi till den inledningsvis omnämnda matpolicyn i Malmö stad och om vikten av att servera ”rätt kött” enligt ”Ät S.M.A.R.T.-modellen”. Hur överensstämmer egentligen ”rätt kött” med att servera kyckling producerad i Thailand och kalkonkött från Brasilien? Och hur ”transportsnålt” är det att frakta köttet runt hela klotet innan det hamnar på tallrikarna i Malmö?

Björn Lundbeck
Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 6-2013.
Läs även Sven Sechers kommentar nedan:

Kommentar:

Malmö silar mygg och sväljer kameler

Att bringa klarhet kring vad som serveras till Malmö stads äldre, sjuka och skolbarn är ingen enkel uppgift. Kommunen själv kan inte svara på Fjäderfäs frågor utan stafettpinnen går vidare till produkternas olika leverantörer och tillverkare. Av dem kan man i allmänhet få besked men inte alltid, vilket framgår av artikeln ovan.

Och bland de besked som ges, när det gäller till exempel ursprungsland, är man inte alltid särskilt specifik. Vissa leverantörer uppger nämligen inte ett bestämt land, när ursprungsland efterfrågas. Detta gäller till exempel inte sällan äggprodukter där en grupp länder anges, eller betäckningen ”EU-land” anges. Frågar man vad detta står för kan svaret vara ”Äggen kan komma från Tyskland, Danmark eller Sverige”.

Man kan då fråga sig hur stor andel svenska ägg det ingår på årsbasis i Findus pannkaka. För att nämna ett exempel.

Jag anser att denna ospecifika ursprungsmärkning är högst otillfredsställande. Huvudinriktningen på lagstiftningen kring till exempel djurskydd och smittskydd är visserligen likartad inom EU. Men som bekant finns det skillnader när det gäller väsentliga detaljer både vad som krävs kring djurens välfärd och kring livsmedelssäkerheten. Inte heller har jag hört att äggproducenter och kyckling- och kalkonuppfödare i andra länder följer de branschvisa ambitiösa djuromsorgsprogram som Svenska Ägg och Svensk Fågel driver ihop med sina medlemmar.

Malmö stad har höga ambitioner för sina offentligt drivna restauranger med målet 100 procent ekologiskt.

Ett minimikrav, som ett första steg, borde då vara att säkra att man uppfyller svenska lagar och normer kring djurskydd och smittskydd.

Det är ju ändå staten själv som står för maten.

Än har vi en lång väg att gå för få en acceptabelt, moralisk och sund offentlig mathållning.

Sven Secher
Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 6-2013.