2014-01-20

Solenergi är framtiden

– Jag tror på kärnenergin. När den befinner sig på rätt avstånd och kommer från solen.
Det säger Kenneth Mårtensson som i egenskap av vd på energibolaget Sala-Heby Energi AB, har mångårig erfarenhet av energifrågor bland annat genom flera tidiga satsningar på solelsanläggningar.

Förnybara energikällor, som bioenergi, sol, vind och vatten, står ännu så länge endast för en mindre del av Sveriges och hela världens energiproduktion. Men alla bedömare som Fjäderfä har talat med, menar att de fossilfria alternativen kommer att växa, och måste växa sett ur miljösynpunkt. En av dem som ”jobbar med solen” är Kenneth Mårtensson på Sala-Heby Energi AB. Så här säger han:

– Vi är många som har kommit till en insikt om att vi lever ohållbart. Ändå görs så lite. Jag tror på solen. Den är grunden, det är solen som ger bland annat vind och vattenrörelser. Men solenergin kan också tas tillvara direkt.

Solelförening

Sala-Heby Energi AB tog initiativ till att en solel-  förening bildades för några år sedan där enskilda och företagare kunde bli medlemmar. Denna förening har sedan 2009 satt flera gemensamma solanläggningar i drift monterade såväl på hustak som direkt på marken. Anläggningarna producerar i dag över 300 000 kWh och från och med 2014 ökar produktionen till cirka 550 000 kWh på årsbasis och satsningarna har gett kunskaper och erfarenheter som är till nytta för den fortsatta utvecklingen.
Kenneth Mårtensson är övertygad om att solen har kommit för att stanna i människans arbete för att skaffa sig tillräckligt med energi. Han tror också på en utveckling mot många fler lokala anläggningar som en väg bort från de storskaliga fossilburna anläggningarna.

Produmenter

Kenneth Mårtensson ser även en utveckling framför sig där fler blir ”produmenter”, vilket står för att man är både producent (säljare) och konsument (köpare) av elektricitet. Hagbyberga gård och Korsberga Hönseri, som vi besöker i denna tidning, är exempel på produmenter vars elproduktion delvis går ut på det allmänna elnätet samtidigt som gårdarna tidvis också köper tillbaka el.

Hur är det då med lönsamheten, för den som funderar på att investera i solceller?
– Min uppfattning är det finns en lönsamhet och framförallt om man använder sin egenproducerade solel, eftersom man då varken behöver betala elskatt, nätavgift eller mervärdesskatt. Det 35-procentiga bidraget är viktigt, så mitt råd är att inte vänta med att söka bidraget, om man funderar på en solsatsning.

Troligen stigande elpriser

Kenneth Mårtensson säger också att även om lönsamheten kan bli bättre, så är det egentligen inte det som är problemet. Problemen består mer av elens begränsade möjlighet till lagring, från tidpunkten då den finns till då den behövs. Stora satsningar pågår, men mera behövs. En viktig del i detta är elfordon.

När det gäller elprisets utveckling, så gör Kenneth Mårtensson bedömningen att priset kommer att öka, om än på kort sikt i en mycket lugn takt.

Sven Secher

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2014.

Läs fler artiklar om solel genom att klicka HÄR!

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.